Overige regelingen

Onder overige regelingen kun je verschillende documenten vinden over betaling van het collegegeld, aanvraag beurzen, studeren als topsporter, de examencommissie, inspraak op de HZ en rechtsbescherming studenten.

Financiële reglementen
Examencommissie
Studenten
Inspraak
Overig

Responsible disclosure statement

Privacyreglement

Campusreglement

Lectoraten

Meldcode (vermoedens) huiselijk geweld en kindermishandeling

Intentieverklaring gendergelijkheid


ICT