Header Zeewier
Zonsondergang mensen 1600x400 header
DNA Resilient Deltas header
Strandhuisjes 1600x400 header
Onderzoek 2 1600x400 header

Onderzoek

Op HZ University of Applied Sciences wordt veel praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. Hierbij staat de vraag vanuit de beroepspraktijk centraal. De vraagstukken worden onderzocht door lectoren, docent-onderzoekers, professionals uit de praktijk en studenten. De verworven kennis levert nieuwe inzichten op, die kunnen leiden tot innovaties en nieuwe producten voor het werkveld.

Doordat de HZ vraagstukken vanuit de praktijk onderzoekt, heeft de hogeschool een sterke binding met de beroepspraktijk. Hierdoor wordt het onderwijs verrijkt met actuele kennis uit het werkveld. Tijdens hun onderzoek vormen studenten zich een beeld van de praktijk en bouwen ze een professioneel netwerk op. Bovendien ontwikkelen ze een onderzoekende houding. Studenten worden zo opgeleid tot de jonge professionals waar de beroepspraktijk om vraagt.

Water, energie en vitaliteit
De HZ ligt op een unieke locatie, midden in een deltagebied. Alle vraagstukken hebben een link met de delta. Primair richt het onderzoek zich op de thema’s water, energie en vitaliteit, zowel van mensen als organisaties als de economie als de samenleving. Daarnaast wordt er veel onderzoek verricht op het gebied van voeding en biobased economy. De HZ heeft voor de thema’s gekozen, omdat deze een grote sociale, regionale en zelfs globale impact hebben. Er wordt bijvoorbeeld onderzoek naar kustverdediging, de waterkwaliteit en kusttoerisme.

Alle onderzoekers op de HZ houden zich aan de ‘Gedragscode wetenschappelijke integriteit’. Deze vind je hier.

Lees meer

Ontdek ons onderzoek

Een greep uit onze projecten.


Building with Nature header
Water

Ecologische veerkracht

Het verlies aan biodiversiteit en de noodzaak van klimaatadaptatie zijn volgens het World Economic Forum belangrijke mondiale opgaven. Dat geldt eveneens voor de Nederlandse Rijksoverheid en in het bijzonder ook voor het beheer van de grote wateren in Nederland. Voor de grote wateren lopen al een aantal uitvoeringsprogramma’s om te voldoende aan de Europese verplichtingen (Kaderrichtlijn Water, Natura2000). Recent is ook het nationale programma ‘Programmatische Aanpak Grote Wateren’ (PAGW) van start gegaan dat een extra impuls (~2 miljard) geeft aan het herstel van de ecologische veerkracht van Rijkswateren. Het project Ecologische Veerkracht 2.0 sluit hierop aan. In 2021 heeft HZ onderzoeksgroep Building with Nature (BwN) het project Ecologische Veerkracht opgeleverd aan opdrachtgever Rijkswaterstaat WVL. Het eindproduct bestond uit een storymap (digitale GIS atlas) over de ruimtelijke geschiktheid van toekomstige Building with Nature maatregelen in de Deltawateren. Zie hier het eindproduct. Het onderzoek is opgebouwd uit drie werkpakketten: WP1 Locatiegeschiktheid: GIS-analyses van fysische en ecologische gegevens en dosis-effectrelaties;WP2 Maatschappelijke baten: methodiek voor ruimtelijke analyses van businessmodellen over landschap transformaties in land-waterovergangszones;WP3 Toepassen in analyses en workshops bij twee actuele kusttransitietrajecten die de komende vier jaar lopen, in samenwerking met betrokken stakeholders.
Building with Nature header

Lectoraten en kenniscentra

Op de HZ wordt veel praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. De vraagstukken worden onderzocht door lectoren, docent-onderzoekers, professionals uit de praktijk en studenten. Zij zijn verbonden aan veertien lectoraten en drie kenniscentra.

De vijf speerpunten op het gebied van onderzoek

Onze onderzoeksgroepen doen onderzoek op het gebied van water, voedsel, vitaliteit, energie en biobased oplossingen. Bekijk per thema de verbonden onderzoeksgroepen en projecten.

Mischa Beckers 2

E-magazine: HZ Discovery

Weten wat er bij de HZ speelt op het gebied van onderzoek? In dit nummer onder andere: een nieuwe lector stelt zich voor en een interview over klimaatadaptie.