In het nieuwe project Manabas Coast ontwikkelt een samenwerkingsverband met onder meer HZ University of Applied Sciences een toegankelijk, beproefd kader voor het grootschalig toepassen van nature based-oplossingen in kustgebieden. Dit moet het in de Noordzee-regio makkelijker maken om te kiezen voor dit soort oplossingen.

Manabas staat voor Mainstreaming Nature Based Solutions. Het project heeft een looptijd van vijf jaar.

In het gebied rondom de Noordzee zorgt klimaatverandering op termijn voor een zeespiegelstijging van een halve tot één meter, zwaardere stormvloeden en hittestress op zandige en modderige kusten. Dit is schadelijk. De kans op overstromingen, kusterosie en het verlies van biodiversiteit neemt toe. Bovendien kan het leiden tot stijgende kosten voor harde infrastructuur. Nature based-oplossingen zijn geschikt om deze uitdagingen aan te gaan en dragen bovendien bij aan de blauwe economie, biodiversiteit en het welzijn van inwoners.

Gebrek aan inzicht

Toch kiezen beleidsmakers er nog lang niet altijd voor. Volgens de deelnemende partijen is dit te wijten aan een gebrek aan inzicht in het succes van nature based-oplossingen. Een aantal partijen heeft eerder samengewerkt in het Interreg-project NSR Building with Nature. Uit de pilots kwamen voorwaarden voor succesvolle nature based-oplossingen voort. Via Manabas Coast willen ze deze resultaten naar een hoger niveau tillen.

Werkpakketten

Het project is opgedeeld in een aantal werkpakketten. In het eerste wordt het toegankelijke kader gemaakt, het tweede kijkt naar de succesfactoren van de zestien, eerder uitgevoerde pilotprojecten met nature based-oplossingen. In het derde werkpakket draait het om het overdragen van kennis, ervaringen en lessen over het mainstreamen van nature based-oplossingen. Niet alleen aan de partners, maar ook aan externe partijen en studenten.

De HZ is verantwoordelijk voor het derde pakket. Naast de lectoraten Building with Nature en Resilient Deltas van de HZ maken de Universiteit Twente, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Resilient Cities en partners uit België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Zweden deel uit van het consortium. In totaal zijn er vijftien partners. Manabas Coast is medegefinancierd door het Interreg Noordzee-programma.

Meer informatie staat op de website van het project.

Onderzoeksgroepen

Assetmanagement

Bekijk onderzoeksgroep

Building with Nature

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Buitendijkse Maatregelen

Het project buitendijkse maatregelen heeft als doel een laagdynamisch intergetijdengebied te…

C-SCAPE

Zandsuppleties zijn een van de belangrijkste en meest gebruikte technieken tegen overstromingen. Ze…

Circulair onderhoud in de maintenance- en procesindustrie

Via praktijkonderzoek en demonstraties zoeken de projectpartners naar innovatieve oplossingen voor…

Geen zee te hoog

Dit project benadert de ontwikkeling van waterveiligheidsstrategieën als een ruimtelijk vraagstuk…

Onderwaterlab

Achter de onderzoeksfaciliteit van het NIOZ in Yerseke liggen 12 betonnen bassins die bij vloed…

Perkpolder- De overgang van een zoetwaterlandbouwgebied naar een zoutwaternatuurgebied

Tot nu toe is er weinig werk verricht op het gebied van het herstel van kwelders. Dit betekent dat…
Studenten doen samen onderzoek in een polder

Polder2C's

De landen in het 2 Zeeën-gebied (België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) zijn door…

Rammegors Tidal Restoration

Binnen het project zijn er verschillende doelstellingen:Het vergroten van de hoeveelheid kennis…

Riobase

Een goed werkend riool is van levensbelang, maar hoe zorg je er als kleine gemeente voor dat het…

SARCC

Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel sterk. Dit kan leiden tot schade door…