Building with Nature header

Buitendijkse Maatregelen

Maatregelen langs de rivier
Binnen de Westerschelde is er behoefte aan natuurcompensatie als gevolg van het uitbaggeren van de Schelde. De provincie Zeeland heeft besloten natuurwaarde toe te voegen aan Baalhoek en Knuitershoek door gebieden met een lage stroomsnelheid te creëren. Met de verandering in stroomsnelheid zal ook de sedimentatie- en erosiesnelheid veranderen, waardoor een nieuwe dynamiek in het onderzoeksgebied ontstaat.

Het project "Buitendijkse Maatregelen" zal worden gebruikt als een monitoringprogramma gericht op ecologische veranderingen en veranderingen in de hydraulica. Het belangrijkste doel is om de juiste belanghebbenden te kunnen voorzien van ruimtelijke patronen op basis van morfologische informatie (sedimenthoogte). Op basis van deze informatie kunnen de projectteams bepalen of de gewenste sedimentatiesnelheid al dan niet is bereikt en of zij veranderingen kunnen aanbrengen om deze snelheid te bereiken. Binnen dit onderzoeksproject zijn de belangrijkste vragen die we proberen te beantwoorden:

  1. "Wat is de sedimentatiesnelheid in het projectgebied en de gebieden eromheen?
  2. 'Welke processen bepalen de sedimentatiesnelheid binnen deze gebieden?'
  3. Hoe kan de sedimentatiesnelheid worden beïnvloed, indien de huidige snelheid niet aan de gewenste voorwaarden voldoet?".

Partners