Door haar ligging is de HZ een bron van innovatieve oplossingen op het gebied van water. Niet alleen voor deze regio, maar voor deltagebieden wereldwijd.

HZ University of Applied Sciences ligt in het hart van de Zuidwestelijke Delta waar de zee en rivieren samenkomen en het land onder de zeespiegel ligt. Deze kenmerken brengen grote uitdagingen met zich mee. Water is dan ook één van de belangrijke thema’s van de HZ.

Door haar ligging is de HZ een bron van innovatieve oplossingen, niet alleen voor deze regio maar voor deltagebieden wereldwijd. Het praktijkgericht onderzoek rondom water richt zich onder meer op de beschikbaarheid en kwaliteit van zoet water, kustveiligheid en de overgangen tussen land en water.

Kenniscentra & lectoraten

Er zijn binnen de HZ meerdere lectoraten en kenniscentra die onderzoek doen op het gebied van water.

Water, Voedsel

Aquaculture in Delta Areas

Energie

Delta Power

Water, Vitaliteit

Resilient Deltas

Water

Building with Nature

Water

Water Technology

Projecten & publicaties gerelateerd aan het thema water

Drone view van Terneuzen
Water

AquaSPICE

De onderzoeksgroep Water Technology is partner in het Horizon 2020-programma van de Europese Unie…

Drone shot van de Waterdunen
Water

Flipfarm in Waterdunen

Tot op heden worden oesters in Nederland gekweekt op de bodem van ondiepe wateren (i.e.…

Water

Onderwaterlab

Achter de onderzoeksfaciliteit van het NIOZ in Yerseke liggen 12 betonnen bassins die bij vloed…

Water

Rammegors Tidal Restoration

Binnen het project zijn er verschillende doelstellingen:Het vergroten van de hoeveelheid kennis…

Water

TKI Digital Twins Waterbeheer

TKI Wetlands (Wetlands als voorzuivering voor milde…

In dit TKI Deltatechnologie project worden wetlands als voorzuivering voor milde ontzilting…

Water

Zeemos

De vraag naar zeewier als versproduct en als ingrediënt voor allerlei toepassingen groeit…

Pad door de Zeeuwse duinen
Water

Zeeuws Deltaplan Zoet Water

Water

TKI Wetlands

Op het industriecomplex in Terneuzen gebruikt Dow jaarlijks ruim twintig miljoen kuub water. “70…

Water

Werken met waterlandschappen

Het initiatief ‘Werken met waterlandschappen’ moet de regionale economie en de natuurlijke dynamiek…

Water

Buitendijkse Maatregelen

Het project buitendijkse maatregelen heeft als doel een laagdynamisch intergetijdengebied te…

Water

C-SCAPE

Zandsuppleties zijn een van de belangrijkste en meest gebruikte technieken tegen overstromingen. Ze…

Water

Ecodami

Wereldwijd zorgen riffen, gebouwd door biobouwers zoals koralen en schelpdieren, voor belangrijke…

Opspattend water
Water

FRESH4Cs

De Water Technology Research Group werkt aan een Interreg 2 Zeeën-project genaamd FRESH4Cs; een…

Water

Geen zee te hoog

Dit project benadert de ontwikkeling van waterveiligheidsstrategieën als een ruimtelijk vraagstuk…

Hoopje mosselen
Voedsel

Kustlaboratorium

Het project kustlaboratorium ligt de monding van de Westerschelde, in Zeeuws-Vlaanderen, in het…

Water

Perkpolder- De overgang van een…

Tot nu toe is er weinig werk verricht op het gebied van het herstel van kwelders. Dit betekent dat…

Studenten doen samen onderzoek in een polder
Water Vitaliteit

Polder2C's

De landen in het 2 Zeeën-gebied (België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) zijn door…

Water

Riobase

Een goed werkend riool is van levensbelang, maar hoe zorg je er als kleine gemeente voor dat het…

Water Vitaliteit

SARCC

Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel sterk. Dit kan leiden tot schade door…

Water

Future shores

Zeespiegelstijging zet de veiligheid, ecologie en economie van de kust en deltawateren onder druk.…

Water

Ecologische veerkracht

Het verlies aan biodiversiteit en de noodzaak van klimaatadaptatie zijn volgens het World Economic…

Water

Natuurpakket Westerschelde- Bath; Ossenisse & Zimmerman

In de Westerschelde zijn de stroomsnelheden vooral de laatste jaren toegenomen vanwege eerdere…