College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit Barbara Oomen (voorzitter) en Ab Smit (lid). Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de HZ. Het College van Bestuur wordt ondersteund door het bestuurssecretariaat onder leiding van de bestuurssecretaris.

Lees meer

Bestuur- en Directieteam

Het Bestuur- en Directieteam van de HZ wordt gevormd door het College van Bestuur, de domeindirecteuren, de directeur Bedrijfsvoering, de bestuurssecretaris en beleidsondersteuner bestuur.

Lees meer
Hal met studenten Edisonweg Vlissingen

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken op de HZ. Daarnaast staan ze het College van Bestuur bij met raad en advies

Lees meer
Studenten die gebruik maken van het HZ Café

Regelingen, documenten & jaarverslagen

Op deze pagina vind je de belangrijkste geldende regelingen en reglementen op het gebied van goed bestuur, onderwijs, inspraak en studeren en samenwerken.

Lees meer

Medezeggenschap

Studenten en medewerkers van de HZ hebben medezeggenschap via de Hogeschoolraad. Dit betekent dat de Hogeschoolraad een ongedeelde raad is.

Lees meer
Restaurant van HZ locatie Groene Woud

Kwaliteit & accreditatie

De HZ is een door de overheid gefinancierde instelling, die het instituut toestaat officieel erkende diploma's en wettelijk beschermde titels toe te kennen aan afgestudeerden van de geaccrediteerde opleidingen. De HZ wordt jaarlijks door verschillende organisaties beoordeeld op kwaliteit, waaronder door de Hbo Keuzegids.

Lees meer

Bijdragen aan een betere wereld

In what way can our students and professionals contribute to a better society in relation to companies, institutions, governments and citizens? That is the question we want to work on. Read more about it in our institutional plan.
Lees meer