De wereldbevolking blijft de komende decennia groeien. Als we iedereen willen blijven voeden, zijn er andere productiemethoden nodig.

De wereldbevolking blijft de komende decennia groeien. Als we iedereen willen blijven voeden, zijn er andere productiemethoden nodig. Een gebied zoals de Zuidwestelijke Delta, die is omringd door zout water, zorgt niet alleen voor uitdagingen, maar biedt hiervoor ook oplossingen.

Nieuwe productiemethoden brengen veel kennisvragen met zich mee. Het praktijkgericht onderzoek van HZ University of Applied Sciences richt zich op de methoden die hier belangrijk zijn: aquacultuur van schaal- en schelpdieren en innovaties rondom laagtrofische biomassa zoals microalgen en zeewieren.

Kenniscentra & lectoraten

De HZ heeft meerdere lectoraten en kenniscentra die onderzoek doen op het gebied van voedsel.

Vitaliteit, Water, Voedsel

HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren

Voedsel, Biobased oplossingen, Water

Marine Biobased Chemie

Water, Voedsel

Aquaculture in Delta Areas

Projecten die te maken hebben met het thema voedsel

Voedsel

Alternatieve perceelgebonden schelpdierkweek

Met dit project willen Stichting Zeeschelp, Meromar Zeeland en HZ University of Applied Sciences…

Drone shot van de Waterdunen
Water

Flipfarm in Waterdunen

Tot op heden worden oesters in Nederland gekweekt op de bodem van ondiepe wateren (i.e.…

Water

Zeemos

De vraag naar zeewier als versproduct en als ingrediënt voor allerlei toepassingen groeit…

Voedsel

Verbeteren invang en ontwikkeling oesterbroed

Het project heeft tot doel om samen met oesterkwekers methoden te ontwikkelen die een hogere…