Studeren naast een druk werk- en privéleven kan een hele opgave lijken. Het is daarom belangrijk dat een opleiding goed bij jou en jouw leven aansluit. Met flexibel onderwijs heb je veel vrijheid. Jij bepaalt waar, wanneer en hoe je leert. Je neemt zelf de regie. De HZ ondersteunt je hierbij. Bij de HZ ben je geen nummer en kennen we je naam. Samen zorgen we ervoor dat jij je verder ontwikkelt tot een zelfstandige en zelfbewuste professional.

Portret Jelma, student Social Work

"Omdat de deeltijd flexibel is, doe ik de opleiding op mijn eigen tempo en dat is heerlijk."

Lees het hele verhaal

Flexibel onderwijs

Jij haalt het meeste uit jezelf als je onderwijs volgt dat op jou is afgestemd. Je leert alleen wat je nog niet (voldoende) beheerst. Op jouw werkplek ga je actief aan de slag met wat je leert tijdens je studie. Daarnaast zijn er wekelijks contactmomenten op de HZ en studeer je thuis. Er is individuele begeleiding en een online leeromgeving. Je kunt je werk, studeren en privéleven goed combineren.

Accepteer marketing cookies om de video te bekijken.

Wat leer je bij een hbo deeltijd opleiding?

Professionele ontwikkeling

Je leert wat je goede kwaliteiten zijn en hoe je dit goed kunt inzetten in je werk. Jouw professionele ontwikkeling heeft niet alleen impact op jezelf, maar ook op die van je omgeving. Jouw werkgever plukt de vruchten van jouw nieuwe kennis en houding op de werkvloer.

Kennisverdieping

Je gaat de kennis die je al hebt verder verdiepen. Onze hoogopgeleide docenten brengen je verder in je vakgebied. Vakexperts delen hun gespecialiseerde kennis. Jouw medestudenten brengen ervaringsverhalen mee waar jij van leert.

Hoe ziet jouw opleiding eruit?

Samen met jou en je werkgever (of stagebegeleider of contactpersoon van je vrijwilligerswerk) leggen we in een onderwijsovereenkomst vast wat je gaat leren, hoe je dat gaat leren en op welke manier je aantoont wat je geleerd hebt. Daarbij weet je van te voren wat je van ons kunt verwachten, wat je werk of praktijkplek faciliteert en waarvoor je zelf verantwoordelijk bent. Je maakt zelf je planning wanneer je wat gaat doen en behandelt zelfstandig de theorie die jij voor het behalen van een leeruitkomst nodig hebt. Hierdoor houd jij de flexibiliteit om te studeren waar en wanneer het jou uitkomt.

Om je diploma te halen, moet je aantonen dat je bepaalde leeruitkomsten beheerst. Je kunt een leeruitkomst zien als het eindniveau van een vak of onderwerp. Iedere opleiding heeft een set aan leeruitkomsten. Je bepaalt (grotendeels) zelf in welke volgorde je deze leeruitkomsten behandelt en hoe je die onder de knie krijgt. Hiervoor hou je tijdens je studie in je portfolio bij wat je hebt geleerd en wat je beheerst. Met dit portfolio toon je dus eigenlijk aan dat je de kennis en vaardigheden van een leeruitkomst bezit. De bewijzen hiervoor kunnen allerlei vormen hebben: certificaten, evaluaties, beoordelingen, cijferlijsten van andere opleidingen, tentamens, enzovoorts. Voor de vakken Nederlands en Engels maak je altijd een toets.

Om een bachelordiploma te behalen, dien je 240 studiepunten te halen. Gemiddeld doen de meeste studenten vier jaar over de opleiding. Voor een Associate degree-opleiding dien je 120 studiepunten te halen. De meeste studenten doen ongeveer twee jaar om hun diploma te behalen. Officieel staat een studiepunt gelijk aan 28 uur studiebelasting.

Als kiest voor een studie in deeltijd aan de HZ, heb je op vaste momenten contacturen. Vaak heb je één dag in de week les op de HZ zelf. Tijdens zo'n groepsbijeenkomst heb je de ruimte om te sparren met je medestudenten en (gast)docenten. Je houdt je bezig met reflectie, delen van ervaringen en met leren van elkaar. De lessen van anderen kan je goed gebruiken bij het behalen van je eigen leeruitkomsten.

Bij een deeltijdopleiding hoort natuurlijk ook een deel zelfstudie. Het is goed om rekening te houden met twintig uur studie per week. Daarvan kom je een dag in de week naar de HZ toe, de rest is zelfstudie. Hoeveel tijd je aan je studie besteedt hangt mede af van de opleiding, de werkervaring en kennis die je al hebt en het aantal leeruitkomsten dat je per semester inplant. Zelfstudie houdt meer in dan met je neus in de boeken zitten. Ook op je werkplek werk je aan projecten, onderzoeken en opdrachten voor je studie. We noemen dat real life casuïstiek op de werkvloer. Zo breng je direct de theorie in de praktijk.

Wat je leert is praktijkgericht en direct toepasbaar. Jouw eigen ervaringen zijn input voor de lessen die je volgt. Ook kun je de lesstof meteen toepassen in je werk of praktijkplek zodat jij én je werkgever direct de vruchten daarvan plukken.

Je bepaalt samen met je werkgever op welke thema’s jij je gaat richten in je studie. Bij de lesstof die je krijgt, neem je jouw organisatie als uitgangspunt. Je zult merken dat je door je werkervaring de lesstof snel in de context kan plaatsen. Je integreert je studie in je werk.

Je hebt daarom een praktijkplek nodig. Dit kan je werkplek zijn of losse projecten. Als je geen baan hebt, die aansluit bij je opleiding, dan ga je op zoek naar een oplossing. Wij adviseren je daarbij. Je kunt bijvoorbeeld ook vrijwilligerswerk doen of een stage. Belangrijk is dat je een praktijkbegeleider toegewezen krijgt, die je ondersteunt op de werkvloer.

Samen met jou bekijken we over welke competenties en niveaus je al beschikt. Die heb je bijvoorbeeld opgedaan door je werkervaring, cursussen of andere opleidingen. De kennis en vaardigheden die je hebt toon je aan met een portfolio. Als je dit voldoende hebt gedaan kun je vrijstelling(en) aanvragen. Daarna weet je wat je nog moet leren om je opleiding te behalen.

Portret Stijn, student Pedagogisch Educatief Professional

"Met deze Associate degree heb ik in 2 jaar mijn diploma. Daarna zijn er veel mogelijkheden om door te stromen."

Lees het hele verhaal

Waarom studeren aan de HZ?

  • Erkend hbo-diploma
    Je behaalt een officieel diploma dat breed erkend wordt in het werkveld.
  • Regionale hogeschool
    De HZ is een bekend kennisinstituut in de Zeeuwse regio. Met twee locaties in Vlissingen en Middelburg is HZ voor heel Zuidwest-Nederland goed bereikbaar. Hier komen professionals samen en leren van en met elkaar.
  • Top 3 Keuzegids
    De HZ staat al jaren in de landelijke top 3 beste hogescholen van de Keuzegids

OCW-regeling

De flexibele HZ-deeltijdopleidingen maken deel uit van de landelijke pilots flexibilisering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In de experimenten flexibel hoger onderwijs wordt ruimte geboden aan onderwijsinstellingen om deeltijd- en duale opleidingen flexibel in te richten, zodat er beter aangesloten wordt bij de kenmerken en behoeften van werkenden. Lees er meer over in het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs.