In het derde of vierde jaar van je opleiding ga je een minor volgen. Maar wat is een minor eigenlijk? Zijn er voorwaarden om een minor te mogen volgen? Hoe en wanneer schrijf je je in? En mag een student van een andere hogeschool ook een minor van de HZ volgen? Hieronder vind je de antwoorden op al jouw vragen.

Een minor is onderdeel van jouw studie aan de hogeschool. Meestal volg je je minor in het derde of vierde jaar. Uit het aanbod van minoren kies jij het onderwerp waarover jij meer wilt leren. Je kunt je verder ontwikkelen in een specifiek, specialistisch aspect van je toekomstige beroep, of je kunt je richten op meer algemene onderwerpen die jouw toekomstige werkveld raken en die je blik op de maatschappij vergroten.

Een minor duurt vaak een semester. Ook kun je ervoor kiezen om twee kleinere minoren te kiezen. Dan volg je twee minoren van ieder een blok.

Een minor kan een studiebelasting hebben van 15 of 30 studiepunten. In totaal moet je voor je minor 30 studiepunten behalen. Dat kun je doen door twee minoren van 15 studiepunten te volgen of één minor van 30 studiepunten.

Om een minor te mogen volgen moet je de propedeuse hebben behaald en minimaal 30 studiepunten in de hoofdfase. Sommige minoren hebben daarnaast aanvullende voorwaarden. Die vind je dan bij de minor onder het kopje 'Toelatingseisen'.

Er geldt een inschrijfperiode waarbinnen je je kunt aanmelden voor een minor. Die periode staat altijd bij de minor vermeld. Dit geldt zowel voor de minoren op de HZ-website als de externe minoren op de website Kies op Maat.

Tijdens de minorendag op 8 februari 2024 kom jij alles te weten over de minoren van de HZ. Als je een minor Studie Buitenland wilt doen, dan kun je je oriënteren tijdens de Go Abroad Fair. Deze wordt elk jaar rond half november gehouden. Verder kan het zijn dat jouw opleiding specifieke bijeenkomsten organiseert om je te informeren over de minoren.

Als je het moeilijk vindt om een minor te kiezen, kun je dit bespreken met je studieloopbaancoach. Ook kun je altijd de contactpersoon van de minor vragen om informatie of advies. Het is ook een goed idee om ouderejaarsstudenten te vragen naar hun ervaringen.

Als HZ-student een minor aan de HZ volgen

Als je als HZ-student een minor kiest uit het aanbod op de HZ-website, kun je je meteen via de website inschrijven. Ga voordat je je aanmeldt wel na of je voldoet aan de voorwaarden van de minor van jouw keuze. Je vindt die informatie bij elke minor onder de kopjes 'Toelatingseisen' en 'Aanmelden'.

Sommige minoren hebben een beperkt aantal plaatsen en/of een selectieprocedure om aan de minor te mogen deelnemen. Het kan dus zijn dat je niet wordt toegelaten tot een minor. Zorg ervoor dat je naast de minor van jouw keuze nog een andere minor als reserve-optie hebt.

Als een minor te weinig inschrijvingen heeft, kan deze geannuleerd worden. Zorg ervoor dat je je op tijd aanmeldt en dat je naast de minor van jouw keuze nog een andere minor als reserve-optie hebt. De opleiding informeert je of je voor de minor van je keuze geplaatst wordt.

Als HZ-student een externe minor volgen

Als HZ-student kun je je minor ook volgen bij een andere hogeschool. Dat aanbod vind je op de website Kies op Maat. Voor een externe minor kun je je niet meteen inschrijven. Je moet namelijk eerst aantonen dat de minor die jij wilt doen verdiepend of verbredend is voor jouw opleiding. Bespreek daarom jouw keuze altijd met je studieloopbaancoach.

Heb je dit gedaan, dan kun je in Kies op Maat een leerovereenkomst aanmaken. Dat doe je door op de minorpagina te klikken op de button 'Aanmelden'. De uitgeprinte leerovereenkomst stuur je samen met een motivatiebrief en de modulegegevens via e-mail naar de deelexamencommissie (DEX). De DEX zal jouw verzoek dan beoordelen. Wat je precies moet aanleveren en de e-mailadressen van de DEX-en vind je op deze pagina op MyHZ. Daarnaast moet je op de minorpagina op Learn aangeven dat je een externe minor wilt volgen.

Als HZ-student kun je ook een minor volgen bij een instelling voor hoger onderwijs in het buitenland. Die instelling moet wel een partner zijn van de HZ. Verder moet je toestemming hebben van de deelexamencommissie om een minor in het buitenland te doen én voor de vakken die je daar wilt volgen. Alle stappen die je moet volgen vind je op de pagina over de minor Studie Buitenland. Voor mogelijke bestemmingen kun je kijken op het overzicht van de partnerinstellingen.

De keuze voor een minor bij een andere onderwijsinstelling in Nederland of in het buitenland wordt niet altijd goedgekeurd. Zorg ervoor dat je een volledige en goed gemotiveerde aanvraag indient.

Waar je verder op moet letten is dat het programma:

 • gelijk is aan 30 studiepunten;
 • op het juiste niveau wordt aangeboden;
 • niet overlapt met het reguliere programma van je opleiding;
 • leidt tot verbreding of verdieping van jouw competenties;
 • een samenhangend geheel is en geen verzameling losstaande cursussen;
 • inhoudelijk genoeg afwijkt van een minor die ook op de HZ wordt aangeboden.

Als je een motivatiebrief stuurt aan de deelexamencommissie beschrijf je in ieder geval:

 • je redenen om een externe minor te volgen;
 • de leerdoelen van de minor;
 • het niveau van de minor;
 • hoe de minor aansluit bij je studiekeuze en studieloopbaan.

Als je toestemming hebt van de deelexamencommissie voor de minor van je keuze, stuur je de ondertekende leerovereenkomst naar de instelling waar je de minor wilt volgen. Als deze gastinstelling ook akkoord is met je aanvraag, kun je je echt inschrijven. Over hoe je dat moet doen, zal de gastinstelling je informeren.

Aan het eind van jouw minor bij een andere hogeschool in Nederland, vraag je bij die gastinstelling om een bewijs van afronding via e-mail te sturen naar de deelexamencommissie die hoort bij jouw opleiding. Op basis van dat bewijs kan de deelexamencommissie de studiepunten voor jouw minor toekennen.

De e-mailadressen van de deelexamencommissies zijn:

 • Opleidingen van domein Business, Vitality & Hospitality: dex.bvh@hz.nl
 • Opleidingen van domein Health, Education & Welfare: dex.hew@hz.nl
 • Opleidingen van domein Technology, Water & Environment – locatie Middelburg: dex.twe-m@hz.nl
 • Opleidingen van domein Technology, Water & Environment – locatie Vlissingen: dex.twe-v@hz.nl

Aan het eind van jouw minor bij een onderwijsinstelling in het buitenland ontvangt het HZ International Office het Transcript of Records (ToR) van jouw gastinstelling. Zij sturen dit naar de studieloopbaancoach of de minorcoördinator. Deze controleert of de vakken op de ToR overeenkomen met de vakken op de goedgekeurde leerovereenkomst en berekent het gewogen gemiddelde. Vervolgens gaat deze informatie naar de deelexamencommissie. De deelexamencommissie beoordeelt of de studiepunten worden toegekend en voert de resultaten in Osiris in.

Als student van een andere onderwijsinstelling een minor aan de HZ volgen

Als student van een andere hogeschool kun jij je inschrijven voor een minor aan de HZ. Je kunt het aanbod van minoren bekijken op de HZ-website en op de website Kies op Maat. Kijk bij de minor van jouw keuze of je voldoet aan de voorwaarden. Je vindt die informatie bij elke minor onder de kopjes 'Toelatingseisen' en 'Aanmelden'.

Aanmelden voor een minor doe je op Kies op Maat. Er wordt dan een leerovereenkomst voor je aangemaakt. Je neemt contact op met de studieadviseur van jouw instelling en die informeert jou wat je naast de leerovereenkomst moet indienen om toestemming te vragen van de examencommissie. Als je die toestemming hebt gekregen, stuur je de ondertekende leerovereenkomst naar de HZ; het adres vind je op de leerovereenkomst.


Als je van de HZ akkoord hebt gekregen op je aanvraag, kun je je inschrijven via Studielink. Je gaat naar de minor via de HZ-opleiding waar de minor onder valt. Aan het Studentenbureau van de HZ lever je een bewijs van betaald collegegeld aan via e-mailadres csa@hz.nl.

Aan het eind van jouw minor bij de HZ vraag je om een bewijs van afronding. Dit laat je via e-mail sturen naar de deelexamencommissie die hoort bij jouw opleiding. Op basis van dat bewijs kan de deelexamencommissie de studiepunten voor jouw minor toekennen.

Heb je je aangemeld voor een minor en wil je die toch niet doen? Meld je dan af via Studielink en informeer de contactpersoon van de minor.