Bijdragen aan een betere wereld

Gandhi heeft ooit gezegd: “Wees de verandering die je in de wereld wilt zien”. Vanuit die gedachte ziet de HZ het als haar taak om met vernieuwend onderwijs en onderzoek bij te dragen aan een betere wereld. Met ‘beter’ bedoelen wij in dit verband vooral ‘duurzamer’. Want als de wereld van dit moment één uitdaging heeft waar onderwijs en onderzoek een rol in kunnen spelen, dan is het wel verduurzaming.

Hoe gaan we aan de slag?

Op welke wijze kunnen onze studerenden en professionals in relatie met bedrijven, instellingen, overheden en burgers bijdragen aan een betere samenleving? Met die vraag willen we aan de slag. Lees er meer over in ons Instellingsplan.

In het HZ Instellingsplan lees je meer over onze missie/visie, ambities en onze kernwaarden. We zijn er trots op dat het tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met onze interne en externe stakeholders.

Samenvatting - HZ Instellingsplan 2022 - 2027 | Bijdragen aan een betere wereld

Volledige document - HZ Instellingsplan 2022 - 2027 | Bijdragen aan een betere wereld

In dit document lees je de plannen om de ambities uit het HZ Instellingsplan te vertalen naar strategische doelen.

Van Ambities naar Strategische doelen

De HZ draagt bij aan een betere wereld…

…door als persoonlijke hogeschool hbo-professionals op te leiden;
…door als University of Applied Sciences samen met partners oplossingen te vinden voor vraagstukken op het gebied van water, energie en vitaliteit;
…door als regiopartner voor de Zeeuwse delta de ontwikkelingen in de regio te ondersteunen.

Met het Instellingsplan geven we aan waar onze studerenden, medewerkers, partners of stakeholders de komende jaren op kunnen rekenen. Dit hebben wij verwoord in vier ambities:

  • Wij zijn opleider van professionals voor een wereld in transitie.
  • Wij zijn een gewaardeerd instituut op het gebied van water, energie en vitaliteit.
  • Wij zijn de partner voor maatschappelijke opgaves in onze regio.
  • Wij zijn een bruisende community voor alle partijen.

De HZ onderstreept het belang van de Sustainable Development Goals (SDG's). De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG's zijn leidraad in ons onderwijs en onderzoek. De doelen zijn verweven in de lessen en studenten werken aan duurzaamheidsvraagstukken uit de regio. De HZ organiseert ook SDG-events. Tijdens deze events staan maatschappelijke vraagstukken centraal en willen we hokjesdenken doorbreken.

De HZ richt zich op de thema’s water, energie en vitaliteit, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang. Deze thema’s hebben een grote sociale, regionale en zelfs globale impact en passen bij het DNA van onze regio. Met ons onderwijs en onderzoek rondom deze thema’s dragen we bij aan een sterke, duurzame en dynamische delta.

Met dit HZ-leiderschapsmodel willen wij de persoonlijke hogeschool invulling geven en de HZ wendbaar en toekomstbestendig maken. En bovenal een plezierige werkplek laten zijn!

Duurzaamheid

We zijn een kennisinstituut waar opleiding en onderzoek naadloos met elkaar verweven zijn. De HZ richt zich in op praktijkgericht onderzoek op complexe maatschappelijke vraagstukken op drie gebieden: water, energie en vitaliteit. Bij de selectie van onderzoeksvraagstukken zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) onze leidraad. Vanuit onze lectoraten en kenniscentra, speelt de HZ een actieve rol op het gebied van klimaatadaptatie, water, kustbescherming, de energietransitie en in de transitie naar een bio-circulaire economie.

In de komende jaren zullen we de focus nóg meer leggen op actuele complexe (duurzaamheids-) vraagstukken.

Lees het instellingsplan >

Bij de HZ werken we aan de toekomst, daar hoort een duurzame werk- en leeromgeving bij. Dit doen we onder andere door het aanbieden van duurzame vervoersopties aan medewerkers, zoals een ov-chipkaart, fiets, elektrische bakfiets, elektrische deelauto, of de carpool app Nabago. We stimuleren duurzaam reizen door het aanbieden van een hogere vergoeding als je op de fiets of met het openbaar vervoer reist. Aan onze studenten bieden we GoAbout deelfietsen aan.

Doorontwikkeling van huisvesting

Bij doorontwikkeling van de schoolgebouwen wordt gekozen voor duurzame opties: zowel in bouwmaterialen als inrichting. Aansluitend bij de Groene Revolutie Zeeuwse schoolpleinen zijn we begonnen met het vergroenen van onze schoolomgeving, waarbij in samenwerking met studenten een groene buiten leslocatie en een voedselbos zijn gecreëerd. Hierbij dragen we bij aan een verbetering van studentenwelzijn, biodiversiteit en klimaatadaptatie. De HZ speelt hierbij een leidende rol in de ontwikkeling en vergroening van De Kenniswerf.

HZ Catering

De HZ catering is in eigen beheer en is als eerste bedrijfscateraar in Nederland Green Key (Gold) gecertificeerd, vanwege haar maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Vanuit het HZ Green Office worden studenten nauw betrokken bij het doorvoeren van verbeteringen. Ook wordt hierbij samengewerkt met de HZ Vitaliteitsmanager. Lunches en borrels zijn standaard vegetarisch, energy drinks zijn uit het assortiment verdwenen, er is soep van De Verspillingsfabriek, het aanbod van salades is ruimer geworden en fruit is voornamelijk biologisch en lokaal ingekocht.

De HZ gaat verspilling tegen; restanten voedsel worden uitgedeeld en het gebruik van mokken wordt gestimuleerd. De HZ scheidt haar afval in vier stromen: plastic, papier, GFT en rest. Het koffiedik wordt als compost verwerkt in het Voedselbos van de HZ. Op een deel van het koffiedik kweken studenten oesterzwammen.

HZ Green Office is een organisatie van studenten en medewerkers die samen met interne en externe partners bouwt aan een duurzame samenleving. Het Green Office organiseert wekelijks terugkerende activiteiten zoals beach cleanups, en garden sessions in onze studententuin en ons eigen HZ voedselbos en acties gericht op gedragsverandering. De HZ zelf en haar omgeving dienen als living lab voor het werken aan duurzame innovatie.

Lees meer >

SDG Events organiseert in samenwerking met studenten, opleidingen en stakeholders verschillende evenementen, met als centraal thema één of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelen. Het doel van de SDG Events is om de verbindende plek in de regio te zijn waar praktijk, onderwijs en overheid bij elkaar komen voor inspiratie en bewustwording.

Bekijk activiteiten >