Bijdragen aan een betere wereld

Gandhi heeft ooit gezegd: “Wees de verandering die je in de wereld wilt zien”. Vanuit die gedachte ziet de HZ het als haar taak om met vernieuwend onderwijs en onderzoek bij te dragen aan een betere wereld. Met ‘beter’ bedoelen wij in dit verband vooral ‘duurzamer’. Want als de wereld van dit moment één uitdaging heeft waar onderwijs en onderzoek een rol in kunnen spelen, dan is het wel verduurzaming.

Hoe gaan we aan de slag?

Op welke wijze kunnen onze studerenden en professionals in relatie met bedrijven, instellingen, overheden en burgers bijdragen aan een betere samenleving? Met die vraag willen we aan de slag. Lees er meer over in ons Instellingsplan.

In het HZ Instellingsplan lees je meer over onze missie/visie, ambities en onze kernwaarden. We zijn er trots op dat het tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met onze interne en externe stakeholders.

Samenvatting - HZ Instellingsplan 2022 - 2027 | Bijdragen aan een betere wereld

Volledige document - HZ Instellingsplan 2022 - 2027 | Bijdragen aan een betere wereld

In dit document lees je de plannen om de ambities uit het HZ Instellingsplan te vertalen naar strategische doelen.

Van Ambities naar Strategische doelen

De HZ draagt bij aan een betere wereld…

…door als persoonlijke hogeschool hbo-professionals op te leiden;
…door als University of Applied Sciences samen met partners oplossingen te vinden voor vraagstukken op het gebied van water, energie en vitaliteit;
…door als regiopartner voor de Zeeuwse delta de ontwikkelingen in de regio te ondersteunen.

Met het Instellingsplan geven we aan waar onze studerenden, medewerkers, partners of stakeholders de komende jaren op kunnen rekenen. Dit hebben wij verwoord in vier ambities:

  • Wij zijn opleider van professionals voor een wereld in transitie.
  • Wij zijn een gewaardeerd instituut op het gebied van water, energie en vitaliteit.
  • Wij zijn de partner voor maatschappelijke opgaves in onze regio.
  • Wij zijn een bruisende community voor alle partijen.

De HZ onderstreept het belang van de Sustainable Development Goals (SDG's). De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG's zijn leidraad in ons onderwijs en onderzoek. De doelen zijn verweven in de lessen en studenten werken aan duurzaamheidsvraagstukken uit de regio. De HZ organiseert ook SDG-events. Tijdens deze events staan maatschappelijke vraagstukken centraal en willen we hokjesdenken doorbreken.

De HZ richt zich op de thema’s water, energie en vitaliteit, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang. Deze thema’s hebben een grote sociale, regionale en zelfs globale impact en passen bij het DNA van onze regio. Met ons onderwijs en onderzoek rondom deze thema’s dragen we bij aan een sterke, duurzame en dynamische delta.

Met dit HZ-leiderschapsmodel willen wij de persoonlijke hogeschool invulling geven en de HZ wendbaar en toekomstbestendig maken. En bovenal een plezierige werkplek laten zijn!