Op deze pagina vind je de belangrijkste geldende regelingen en reglementen op het gebied van goed bestuur, onderwijs, inspraak en studeren en samenwerken.

Goed bestuur

Inspraak

Onderwijs en studeren

Ben je je HZ diploma kwijt of heb je een gewaarmerkt kopie nodig van je HZ diploma en of cijferlijst? Stuur een mail met je persoonsgegevens, studierichting en afstudeerjaar naar csa@hz.nl

Alle opleidingen van de HZ maken gebruik van een numerieke 10-punts beoordelingsschaal volgens het Nederlandse beoordelingssysteem voor het hoger onderwijs met uitzondering van de masteropleiding River Delta Development waar een alfanumerieke schaal wordt gebruikt. Lees op deze pagina meer over het beoordelingssysteem.

Samenwerken

HZ University of Applied Sciences biedt 30 Bachelor opleidingen aan en beschikt over een uitgebreid internationaal netwerk en uitstekende contacten met het bedrijfsleven. In het kader van Erasmus en de Europese Commissie heeft de HZ zo’n 50 bilaterale overeenkomsten met de Europese instellingen voor hoger onderwijs.

Deze overeenkomsten stellen ons in staat om onze studenten één semester naar het buitenland te laten gaan voor een international uitwisselingprogramma of een stage. Daarnaast heeft de HZ talrijke samenwerkingsverbanden met instituten in andere landen.

ECHE en Erasmus Policy Statement
Publicatie van het Erasmus Charter voor Hoger Onderwijs ook wel ECHE genaamd en de Erasmus Policy Statement:

Overig