In de visie van de HZ staat dat haar focus in de komende jaren nóg meer wordt gelegd op actuele (duurzaamheids-)vraagstukken. De HZ doelstellingen zijn vertaald in vier ambities, gebaseerd op onze kernwaarden en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze kernwaarden en SDG’s vormen de basis voor het onderwijs en onderzoek, de bedrijfsvoering en de ambities van de HZ Green Office en SDG Events.

We zijn een kennisinstituut waar opleiding en onderzoek naadloos met elkaar verweven zijn. De HZ richt zich in op praktijkgericht onderzoek op complexe maatschappelijke vraagstukken op drie gebieden: water, energie en vitaliteit. Bij de selectie van onderzoeksvraagstukken zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) onze leidraad. Vanuit onze lectoraten en kenniscentra, speelt de HZ een actieve rol op het gebied van klimaatadaptatie, water, kustbescherming, de energietransitie en in de transitie naar een bio-circulaire economie.

In de komende jaren zullen we de focus nóg meer leggen op actuele complexe (duurzaamheids-) vraagstukken.

Lees het instellingsplan >

Bij de HZ werken we aan de toekomst, daar hoort een duurzame werk- en leeromgeving bij. Dit doen we onder andere door het aanbieden van duurzame vervoersopties aan medewerkers, zoals een ov-chipkaart, fiets, elektrische bakfiets, elektrische deelauto, of de carpool app Nabogo. In 2024 komt er een compleet elektrisch wagenpark voor medewerkers. We stimuleren duurzaam reizen door het aanbieden van een hogere vergoeding als je op de fiets of met het openbaar vervoer reist. Aan onze studenten bieden we GoAbout deelfietsen aan.

Doorontwikkeling van huisvesting

Bij doorontwikkeling van de schoolgebouwen wordt gekozen voor duurzame opties: zowel in bouwmaterialen als inrichting. Aansluitend bij de Groene Revolutie Zeeuwse schoolpleinen zijn we begonnen met het vergroenen van onze schoolomgeving, waarbij in samenwerking met studenten een groene buiten leslocatie en een voedselbos zijn gecreëerd. Hierbij dragen we bij aan een verbetering van studentenwelzijn, biodiversiteit en klimaatadaptatie. De HZ speelt hierbij een leidende rol in de ontwikkeling en vergroening van De Kenniswerf.

HZ Catering

De HZ catering is in eigen beheer en is als eerste bedrijfscateraar in Nederland Green Key (Gold) gecertificeerd, vanwege haar maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Tijdens iedere audit vanuit Green Key worden nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen bepaald. In 2024 zijn we begonnen met het project Boer & Buur, met als doel om het aandeel biologisch en lokale groente binnen HZ catering verder omhoog te krijgen. Vanuit het HZ Green Office worden studenten nauw betrokken bij het doorvoeren van verbeteringen. Ook wordt hierbij samengewerkt met de HZ Vitaliteitsmanager. Lunches en borrels zijn standaard vegetarisch, energy drinks zijn uit het assortiment verdwenen, er is soep van De Verspillingsfabriek, het aanbod van salades is ruimer geworden en fruit is voornamelijk biologisch en lokaal ingekocht.

De HZ gaat verspilling tegen; restanten voedsel worden uitgedeeld en het gebruik van mokken wordt gestimuleerd. Als vervanger van de wegwerpbekertjes maakt de HZ per 1 januari 2024 gebruik van de Billie Cup. De HZ scheidt haar afval in vier stromen: plastic, papier, GFT en rest. Een deel van het koffiedik wordt als compost verwerkt in het Voedselbos van de HZ. Op een deel van het koffiedik kweken studenten oesterzwammen.

Duurzaamheidscoördinator

In 2024 wordt er een duurzaamheidscoördinator aangenomen. Deze coördinator wordt het advies- en aanspreekpunt voor alle vraagstukken rondom duurzaamheid. Zo wordt er gekeken naar het creëren van meer bewustzijn en geeft de coördinator input vanuit het thema duurzaamheid in samenwerking met lopende initiatieven van HZ Vitality, SDG Events, Campusvoorzieningen en Green Office.

HZ Green Office is een organisatie van studenten en medewerkers die samen met interne en externe partners bouwt aan een duurzame samenleving. Het Green Office organiseert wekelijks terugkerende activiteiten, zoals beach cleanups, garden sessions in onze studententuin en het kleinschalige HZ voedselbos en acties gericht op gedragsverandering.

Via onderwijsprojecten betrekken we studenten actief bij het verduurzamen van onze eigen school, en werken daarbij in nauwe samenwerking met de facilitaire dienst, andere ondersteunende afdelingen en de opleidingen. Omdat duurzaamheid en gezondheid vaak samengaan, werken we ook nauw samen met de HZ vitaliteitsmanager en organiseren we samen met HZ Community activiteiten zoals een SUP cleanup in de grachten van Middelburg of een fietstocht naar Brugge.

Lees meer >

SDG Events is een project opgezet om duurzame ontwikkeling onder studenten en medewerkers te bevorderen en bewustwording te creëren over de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. We moedigen aan om actie te ondernemen om zo met elkaar deze doelen te bereiken. Het project biedt verschillende activiteiten gerelateerd aan de SDG's, gericht op bewustzijn, inspiratie en impact, allemaal gerelateerd aan de SDG's.

SDG Events voor iedereen

De events zijn er voor studenten van alle opleidingen en leerjaren en alle medewerkers binnen de HZ. We willen bewustzijn en begrip van de SDG's vergroten en jullie inspireren om actiegericht te denken en bij te dragen aan een duurzame samenleving. Door deel te nemen aan SDG Events kun je je perspectieven verbreden en vaardigheden ontwikkelen die relevant zijn voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Samenbrengen binnen de HZ

De HZ is de plek waar alles samenkomt. Samenwerking tussen studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven, overheden en kennisinstellingen leidt tot nieuwe inzichten en verrassende resultaten. Het doel van het SDG project is ook om een verbindende plek te zijn waar praktijk, onderwijs, en overheid samenkomen voor kennisdeling en waarbij aandacht is voor de duurzame ontwikkeldoelen. Daarom richten we ons niet alleen op studenten, maar ook op professionals en burgers uit de regio.

Bekijk activiteiten >

Lees het instellingsplan

Nieuws rondom duurzaamheid

21 november Leestijd: 2 min.

HZ ondertekent manifest Duurzaam Regeerakkoord

30 oktober Leestijd: 1 min.

Ontdek de Zeeuwse Klimaatweek

14 juni Leestijd: 2 min.

Officiële opening van het voedselbos, watertappunt en Jeu de Boules banen op 28 juni

Accepteer marketing cookies om de video te bekijken.