De overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie waarin deze plaats hebben gemaakt voor biomassa als grondstof is noodzakelijk.

De overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie waarin deze plaatsmaken voor biomassa als grondstof is noodzakelijk. Deze transitie gaat echter gepaard met veel kennisvragen.

De biobased economy is dan ook een belangrijk thema voor HZ University of Applied Sciences. Het praktijkgericht onderzoek van de HZ op dit thema richt zich vooral op het gebruik van biobased materialen in de bouw. Hierbinnen ligt de focus op het gebruik van agro-reststromen uit de regio, zoals vlas, riet, stro en wier.

Kenniscentra & lectoraten

De lectoraten en kenniscentra van de HZ die onderzoek doen naar biobased oplossingen

Voedsel, Biobased oplossingen, Water

Marine Biobased Chemie

Biobased oplossingen

Biobased Bouwen

Projecten op het gebied van biobased oplossingen

Biobased oplossingen

CBCI - Circular Bio-based Construction Industry

Het Interreg 2 Zeeën-project Circular Biobased Construction Industry (CBCI) onderzoekt hoe je…

Biobased bouwwerk
Biobased oplossingen

Structural Health in BioBased Constructions

Het project Living Lab Structural Health in Biobased Constructions geeft hier invulling aan. De…

Gekleurde strandhuisjes op het strand
Vitaliteit Biobased oplossingen

FACET

Circulair ondernemerschap is van groot belang in de toeristische sector, waar de wensen van gasten…