Header Biobased Bouwen

Biobased Bouwen

Het lectoraat Biobased Bouwen is onderdeel van het Centre of Expertise Biobased Economy, een samenwerking tussen HZ University of Applied Sciences en Avans. Het verzamelt, ontwikkelt, valoriseert en deelt kennis over het toepassen van biobased materialen in de bouw en civiele techniek.

Het lectoraat richt zich op de woning‐ en utiliteitsbouw, bestaande bouw en nieuwbouw, funderingen, constructie, de afwerking van gevels en daken, de stoffering van de binnenzijde en op civiele toepassingen in de weg‐ en waterbouw. De onderzoekers voeren praktijkgericht onderzoek uit met (internationale) bedrijven, onderzoeksinstellingen en studenten.

Agro-reststromen

Hun voorkeur gaat uit naar onderzoek naar bouwmaterialen en –systemen die zijn gemaakt uit in de regio beschikbare agro-reststromen. Daarnaast kijken ze naar de kracht van de HZ en Avans. Hierdoor ligt de focus op materialen en composieten uit vlas, hennep, bamboe en hout en isolatiematerialen van (vlas)kalkhennep, mycelium, riet en stro en wier.

Het lectoraat wil vooral samenwerken met Zeeuwse en Brabantse bedrijven, die biobased (bouw)materialen maken. Hierdoor kunnen duurzame netwerken ontstaan met kansen voor lokale werkgelegenheid en startups in de regio.

Kennisbank

Met veertig bedrijven en kennisinstellingen uit de Green Deal Biobased Bouwen heeft het Centre of Expertise Biobased Economy de kennisbank www.biobasedbouwen.nl ontwikkeld. Via deze kennisbank kan iedereen, van uitvoerder tot beleidsmaker en opdrachtgever, kennis vergaren en delen over de beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van biobased materialen, producten en bouwconcepten.

Projecten

Circular Biobased Construction Industry

Het Interreg 2 Zeeën-project Circular Biobased Construction Industry (CBCI) onderzoekt hoe je grondstoffen in de bouw efficiënter kunt gebruiken om daarmee de CO2-uitstoot te verminderen. Niet alleen in de bouwfase, maar tijdens de hele levenscyclus van een gebouw. Voor de transitie naar een circulaire economie wordt een integrale aanpak voor circulair en biobased bouwen ontwikkeld, die de basis vormt voor de bouwsector. De bouw is een grootverbruiker van materialen en verantwoordelijk voor ongeveer 33 procent van de totale CO2-uitstoot. Momenteel zijn de gebruikte componenten en materialen vaak niet aanpasbaar tijdens de levenscyclus. Ze zijn ook niet gemaakt van hernieuwbare, biobased materialen. Dit komt omdat de meeste bouwprojecten nog op een lineaire manier zijn ontworpen, wat hergebruik van materiaal bemoeilijkt. Een transitie van de huidige, lineaire bouw’naar een biobased, circulaire bouw is noodzakelijk. Integrale aanpakOm circulair en biobased bouwen te kunnen realiseren is een integrale aanpak nodig waarin processen, disciplines, bedrijven en wet- en regelgeving veranderd moeten worden. Dit betekent dat bestaande rollen van belanghebbenden in de bouwsector veranderen en nieuwe rollen nodig zijn. Binnen CBCI wordt een aanpak ontwikkeld die samenhang garandeert tussen technische, juridische en sociale aspecten en businessmodellen om biobased en circulair te kunnen ontwerpen en bouwen. Wat wordt ontwikkeld moet vervolgens op industriële schaal kunnen worden gemaakt. BouwprojectenTwee real-life bouwprojecten vormen de kern van het CBCI-project. Dit zijn de zogenaamde living labs. Het eerste living lab is de uitbreiding van de GGZ-kliniek van de zorgorganisatie Emergis in Zeeland. De tweede is een nieuwbouw project van de KU Leuven voor de universiteitscampus in Gent in België. Sinds de start van het project zijn er cruciale keuzes gemaakt bij de aanbesteding van de living labs. Voor projectpartner Emergis is een Design & Build-aanbesteding gekozen voor de totale renovatie en nieuwbouw, terwijl projectpartner KU Leuven alleen Design & Build heeft gekozen voor de structuur en het skelet, terwijl er voor de plug-in modules is gekozen voor lease voor de HVAC-systemen plus de sanitaire en technische installaties. HZ University of Applied Sciences werkt in het project samen met negen andere kennisinstellingen en organisaties en ruim twintig partners uit Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Lerend Netwerk Biobouwers

Het project Lerend Netwerk Biobouwers wil een innovatieve, praktijkgerichte onderwijsmethode voor de bouwsector ontwikkelen. Hierin staan bio-circulaire materialen, ecologisch systeemdenken en 21e-eeuwse vaardigheden centraal. De opleiding Bouwkunde en het lectoraat Biobased Bouwen van de HZ zijn betrokken bij het Interreg V-project.

Structural Health in BioBased Constructions

In West-Europa draagt de bouwsector bij aan 30 procent van de emissie van broeikasgassen en wereldwijd gaat één derde van de totale grondstofwinning op aan de bouwsector. Duurzame biobased bouwmaterialen hebben een enorme potentie, zowel vanuit milieuperspectief als economisch perspectief voor de bedrijven. Voordat dragende constructies uit biobased bouwmaterialen worden toegepast dient er eerst te zijn in het behoud van de constructieve betrouwbaarheid over een langere periode. Het project Living Lab Structural Health in BioBased Constructions zal hier invulling aan geven.

Bekijk het overzicht