Header Biobased Bouwen

Biobased Bouwen

Het lectoraat Biobased Bouwen is onderdeel van het Centre of Expertise Biobased Economy, een samenwerking tussen HZ University of Applied Sciences en Avans. Het verzamelt, ontwikkelt, valoriseert en deelt kennis over het toepassen van biobased materialen in de bouw en civiele techniek.

Het lectoraat richt zich op de woning‐ en utiliteitsbouw, bestaande bouw en nieuwbouw, funderingen, constructie, de afwerking van gevels en daken, de stoffering van de binnenzijde en op civiele toepassingen in de weg‐ en waterbouw. De onderzoekers voeren praktijkgericht onderzoek uit met (internationale) bedrijven, onderzoeksinstellingen en studenten.

Agro-reststromen

Hun voorkeur gaat uit naar onderzoek naar bouwmaterialen en –systemen die zijn gemaakt uit in de regio beschikbare agro-reststromen. Daarnaast kijken ze naar de kracht van de HZ en Avans. Hierdoor ligt de focus op materialen en composieten uit vlas, hennep, bamboe en hout en isolatiematerialen van (vlas)kalkhennep, mycelium, riet en stro en wier.

Het lectoraat wil vooral samenwerken met Zeeuwse en Brabantse bedrijven, die biobased (bouw)materialen maken. Hierdoor kunnen duurzame netwerken ontstaan met kansen voor lokale werkgelegenheid en startups in de regio.

Kennisbank

Met veertig bedrijven en kennisinstellingen uit de Green Deal Biobased Bouwen heeft het Centre of Expertise Biobased Economy de kennisbank www.biobasedbouwen.nl ontwikkeld. Via deze kennisbank kan iedereen, van uitvoerder tot beleidsmaker en opdrachtgever, kennis vergaren en delen over de beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van biobased materialen, producten en bouwconcepten.

Projecten

Circular Biobased Construction Industry

Het Interreg 2 Zeeën-project Circular Biobased Construction Industry (CBCI) onderzoekt hoe je grondstoffen in de bouw efficiënter kunt gebruiken om daarmee de CO2-uitstoot te verminderen. Niet alleen in de bouwfase, maar tijdens de hele levenscyclus van een gebouw. Voor de transitie naar een circulaire economie wordt een integrale aanpak voor circulair en biobased bouwen ontwikkeld, die de basis vormt voor de bouwsector.

Lerend Netwerk Biobouwers

Het project Lerend Netwerk Biobouwers wil een innovatieve, praktijkgerichte onderwijsmethode voor de bouwsector ontwikkelen. Hierin staan bio-circulaire materialen, ecologisch systeemdenken en 21e-eeuwse vaardigheden centraal. De opleiding Bouwkunde en het lectoraat Biobased Bouwen van de HZ zijn betrokken bij het Interreg V-project.

Structural Health in BioBased Constructions

In West-Europa draagt de bouwsector bij aan 30 procent van de emissie van broeikasgassen en wereldwijd gaat één derde van de totale grondstofwinning op aan de bouwsector. Duurzame biobased bouwmaterialen hebben een enorme potentie, zowel vanuit milieuperspectief als economisch perspectief voor de bedrijven. Voordat dragende constructies uit biobased bouwmaterialen worden toegepast dient er eerst te zijn in het behoud van de constructieve betrouwbaarheid over een langere periode. Het project Living Lab Structural Health in BioBased Constructions zal hier invulling aan geven.

Bekijk het overzicht