Het lectoraat Biobased Bouwen is onderdeel van MNEXT, een samenwerking tussen HZ University of Applied Sciences en Avans. Het verzamelt, ontwikkelt, valoriseert en deelt kennis over het toepassen van biobased materialen in de bouw en civiele techniek.

Het lectoraat richt zich op de woning‐ en utiliteitsbouw, bestaande bouw en nieuwbouw, funderingen, constructie, de afwerking van gevels en daken, de stoffering van de binnenzijde en op civiele toepassingen in de weg‐ en waterbouw. De onderzoekers voeren praktijkgericht onderzoek uit met (internationale) bedrijven, onderzoeksinstellingen en studenten.

Agro-reststromen

Hun voorkeur gaat uit naar onderzoek naar bouwmaterialen en –systemen die zijn gemaakt uit in de regio beschikbare agro-reststromen. Daarnaast kijken ze naar de kracht van de HZ en Avans. Hierdoor ligt de focus op materialen en composieten uit vlas, hennep, bamboe en hout en isolatiematerialen van (vlas)kalkhennep, mycelium, riet en stro en wier.

Het lectoraat wil vooral samenwerken met Zeeuwse en Brabantse bedrijven, die biobased (bouw)materialen maken. Hierdoor kunnen duurzame netwerken ontstaan met kansen voor lokale werkgelegenheid en startups in de regio.

Kennisbank

Met veertig bedrijven en kennisinstellingen uit de Green Deal Biobased Bouwen heeft MNEXT de kennisbank www.biobasedbouwen.nl ontwikkeld. Via deze kennisbank kan iedereen, van uitvoerder tot beleidsmaker en opdrachtgever, kennis vergaren en delen over de beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van biobased materialen, producten en bouwconcepten.

Projecten

Structural Health in BioBased Constructions

Natuurlijke vezels
Het project Living Lab Structural Health in Biobased…

26 januari 2020
11 april 2023
Meer informatie

FACET

9 december 2023
9 december 2023
Meer informatie
Bekijk het overzicht

Deelnemers

Lectoren

Frank Huijben
Frank Huijben

Coördinatoren

Marianna Ansiliero de Oliveira Coelho
Marianna Ansiliero de Oliveira Coelho

Onderzoekers

Lennart Zoeter
Lennart Zoeter
Maarten den Hollander
Maarten den Hollander
Marijn Heeren
Marijn Heeren

Nieuws

02 november Leestijd: 4 min.

Delta Climate Center in Vlissingen krijgt steeds meer vorm

22 juli Leestijd: 27 min.

Studenten Bouwkunde ontwerpen kiosken en follies voor binnenstad Middelburg

16 juni Leestijd: 2 min.

MNEXT is positief over materialen- en energietransitie