Ecomare venusschelp

Alternatieve perceelgebonden schelpdierkweek

Met dit project willen Stichting Zeeschelp, Meromar Zeeland, en de HZ University of Applied Sciences een totaalconcept ontwikkelen als blauwdruk voor duurzame perceel gebonden kweek van tapijt- en venusschelpen.

Hiertoe zullen de projectpartners al het benodigde onderzoek en ontwikkelwerk verrichten om duurzame perceel gebonden tapijt- en venusschelpkweek in Nederland op korte termijn commercieel mogelijk te maken. Onderzoek en ontwikkelingen zullen betrekking hebben op alle verschillende fases van het kweek-, oogst- en verwerkingsproces; van de conditionering van ouderdieren tot de oogst en de verwerking van streekgebonden tapijt- en venusschelpen.

De blauwdruk voor kleinschalige en duurzame kweek van tapijt- en venusschelpen zal bestaan uit enerzijds de benodigde kennis over de optimale kweek van de schelpdieren, en anderzijds uit verschillende ontwikkelingen ten behoeve van de kweek, oogst, en verwerking.

Conditioneren
Werkzaamheden beslaan het hele proces van kweek tot verkoop van tapijt- en venusschelpen en bestaan onder andere uit het conditioneren en paairijp maken van volwassen schelpdieren, testen van gunstige kweekomstandigheden voor larven en broed, het monitoren van verdere groei tot aan het testen van sorteren en verpakken van de schelpdieren.

De bevindingen zullen na afloop van het project, naar verwachting in december 2024, bekend worden gemaakt onder andere op de website van HZ University of Applied Sciences gepubliceerd worden. Hier blijven de resultaten vindbaar tot ten minste 5 jaar na afloop van het project. Tevens zijn de bevindingen van dit project op aanvraag kosteloos beschikbaar voor alle ondernemingen die in de betrokken sector of subsector actief zijn.

Het project is medegefinancierd door Subsidieregeling Duurzame Visserij en Aquacultuur (SDVA).

Partners