Met dit project willen Stichting Zeeschelp, Meromar Zeeland en HZ University of Applied Sciences een totaalconcept ontwikkelen als blauwdruk voor duurzame perceelgebonden kweek van tapijt- en venusschelpen.

Hiertoe verrichten de projectpartners het benodigde onderzoek en ontwikkelwerk om duurzame perceelgebonden tapijt- en venusschelpkweek in Nederland op korte termijn commercieel mogelijk te maken. Onderzoek en ontwikkelingen hebben betrekking op alle verschillende fases van het kweek-, oogst- en verwerkingsproces van de conditionering van ouderdieren tot de oogst en de verwerking van streekgebonden tapijt- en venusschelpen.

De blauwdruk voor kleinschalige en duurzame kweek van tapijt- en venusschelpen bestaat uit enerzijds de benodigde kennis over de optimale kweek van de schelpdieren, en anderzijds uit verschillende ontwikkelingen ten behoeve van de kweek, oogst, en verwerking.

Conditioneren

Werkzaamheden beslaan het hele proces van kweek tot verkoop van tapijt- en venusschelpen en bestaan onder andere uit het conditioneren en paairijp maken van volwassen schelpdieren, testen van gunstige kweekomstandigheden voor larven en broed, het monitoren van verdere groei tot aan het testen van sorteren en verpakken van de schelpdieren.

De bevindingen worden na afloop van het project, naar verwachting in december 2024, bekendgemaakt op onder meer deze website. Hier blijven de resultaten vindbaar tot ten minste vijf jaar na afloop van het project. Tevens zijn de bevindingen van dit project op aanvraag kosteloos beschikbaar voor alle ondernemingen die in de betrokken sector of subsector actief zijn.

Het project is medegefinancierd door de subsidieregeling Duurzame Visserij en Aquacultuur (SDVA).

Onderzoeksgroep

Aquaculture in Delta Areas

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Ecodami

Wereldwijd zorgen riffen, gebouwd door biobouwers zoals koralen en schelpdieren, voor belangrijke…
Drone shot van de Waterdunen

Flipfarm in Waterdunen

Tot op heden worden oesters in Nederland gekweekt op de bodem van ondiepe wateren (i.e.…
Hoopje mosselen

Kustlaboratorium

Het project kustlaboratorium ligt de monding van de Westerschelde, in Zeeuws-Vlaanderen, in het…

Past student assignments Aquaculture

Here you can see an overview of student assignments that have been executed over the past few years…

Rendementsverbetering en verduurzaming oesterproductie

Met het project 'Rendementsverbetering en verduurzaming oesterproductie door kennisoverdracht en…

Wier en Wind

De wereldwijde vraag naar zeewier is groot en zal de komende jaren verder groeien. Dit biedt een…

Verbeteren invang en ontwikkeling oesterbroed

Het project heeft tot doel om samen met oesterkwekers methoden te ontwikkelen die een hogere…

Zeemos

De vraag naar zeewier als versproduct en als ingrediënt voor allerlei toepassingen groeit…

CoastObs

Binnen CoastObs wordt een commercieel dienstenplatform ontwikkeld voor gebruikersrelevante…

Pilot Mosselhangcultuur