Header 1600x400

Pascalle Jacobs

Coördinator Aquaculture in Delta Areas

Pascalle Jacobs werkt sinds 1 oktober 2021 als onderzoekscoördinator en senior-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Aquaculture in Delta Areas. Ze studeerde Management of Marine Ecosystems aan Wageningen Universiteit en promoveerde daar in 2015 op een onderzoek naar het effect van mosselzaadinvanginstallaties (mzi’s) op het plankton in de Waddenzee. Tijdens en na haar promotieonderzoek werkte ze voor WMR en NIOZ aan pelagische en benthische primaire productie, fytoplankton en verschillende soorten schelpdieren zoals mosselen, platte oesters en kokkels. Haar expertise ligt in de interactie tussen schelpdieren en microalgen, experimenteel onderzoek en ecologie.

Zeelandbrug 1600x400 header
Water

Ecodami

Wereldwijd zorgen riffen, gebouwd door biobouwers zoals koralen en schelpdieren, voor belangrijke ecosysteemdiensten waaronder kustveiligheid, visserij en recreatie.

Deze riffen staan echter onder toenemende druk en door het verlies van natuurlijke harde substraten gaat ook de biodiversiteit en productiviteit van het mariene ecosysteem achteruit. Tegelijkertijd is er juist een toename van kunstmatig hard substraat voor mariene infrastructuur, zoals dijken, havens en golfbrekers. Vanwege de goede verwerkbaarheid en grote toepasbaarheid is het meest gebruikte materiaal voor mariene infrastructuur beton. Beton heeft echter grote nadelen zoals de hoge uitstoot van CO2 en de chemische samenstelling; op beton groeien er andere levensgemeenschappen dan op natuurlijke riffen.

Verduurzamen
In dit project werken verschillende partners uit zowel bouwkundige als ecologische hoek aan de vraag welke alternatieve materialen gebruikt kunnen worden om mariene infrastructuur te verduurzamen en tegelijk de onderwaternatuur te verrijken.

Om deze vraag te beantwoorden worden alternatieve materialen voor beton geproduceerd en getest op conventionele eigenschappen zoals verwerkbaarheid en sterkte. De meest kansrijke materialen worden in experimenteel labonderzoek getest op de vestiging van indicatorsoorten, waarna de best functionerende materialen worden gecombineerd. Via experimenteel veldonderzoek in de Waddenzee, de Zeeuwse delta en bij Saba (Caribisch Nederland) wordt de ontwikkeling van ecologische gemeenschappen op de proefblokken onderzocht en wordt een laatste selectie gemaakt. Op deze manier resulteert het ECODAMI project in duurzame en ecologisch optimale bouwmaterialen die direct toepasbaar zijn in mariene infrastructuur.