Pascalle Jacobs

Pascalle Jacobs

Pascalle Jacobs werkt sinds 1 oktober 2021 als onderzoekscoördinator en senior-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Aquaculture in Delta Areas.
Ze studeerde Management of Marine Ecosystems aan Wageningen Universiteit en promoveerde daar in 2015 op een onderzoek naar het effect van mosselzaadinvanginstallaties (mzi’s) op het plankton in de Waddenzee.
Tijdens en na haar promotieonderzoek werkte ze voor WMR en NIOZ aan pelagische en benthische primaire productie, fytoplankton en verschillende soorten schelpdieren zoals mosselen, platte oesters en kokkels.
Haar expertise ligt in de interactie tussen schelpdieren en microalgen, experimenteel onderzoek en ecologie.

Projecten

Voedsel

Alternatieve perceelgebonden schelpdierkweek

Met dit project willen Stichting Zeeschelp, Meromar Zeeland en HZ University of Applied Sciences…

Water

Ecodami

Wereldwijd zorgen riffen, gebouwd door biobouwers zoals koralen en schelpdieren, voor belangrijke…

Voedsel

Kustlaboratorium

Het project kustlaboratorium ligt de monding van de Westerschelde, in Zeeuws-Vlaanderen, in het…

Voedsel

Verbeteren invang en ontwikkeling oesterbroed

Het project heeft tot doel om samen met oesterkwekers methoden te ontwikkelen die een hogere…

Water

Zeemos

De vraag naar zeewier als versproduct en als ingrediënt voor allerlei toepassingen groeit…

Water Voedsel

CoastObs

Binnen CoastObs wordt een commercieel dienstenplatform ontwikkeld voor gebruikersrelevante…

Water Voedsel

VOLTA Voedselkweek op zee

De kweek van algen, zeewier en schelpdieren, laagtrofische aquacultuur genoemd, kan een bijdrage…

Water Voedsel

Valgorize

In Valgorize kijken de partners of algen in de toekomst een voedselbron kunnen zijn. Hiervoor…