Jasper van Houcke

Jasper van Houcke

Jasper van Houcke is lector en senior-onderzoeker bij onderzoeksgroep Aquaculture in Delta Areas. Hij werkt sinds 2005 voor de onderzoeksgroep en focust zich op binnendijkse aquacultuur met organismen zoals algen, schelpdieren, zagers en vis.

Na zijn studie aquatische ecotechnologie aan HZ University of Applied Sciences heeft hij een master Aquacultuur aan de Universiteit Gent afgerond. Daarna is hij gepromoveerd aan Wageningen University. Titel van zijn onderzoek was ‘Biochemical composition, volatile organic compounds, sensory and consumer evaluation of Pacific cupped oysters during land-based refinement’. Hij heeft onderzocht of je de smaak en kwaliteit van oesters op het land kunt beïnvloeden door het voer.
Zijn expertise ligt op de gebieden aquacultuur, schelpdiercultuur, seafood-onderzoek, sensory onderzoek, consumentenonderzoeken, integrated multi-trophic aquaculture, feed and live feed, productiesystemen en recirculatiesystemen.
Sinds juni 2021 is Jasper tevens leading lector van het Applied Research Centre Technology Water Environment (ARC TWE). Onder dit ARC vallen de tien technische lectoraten van de HZ.

Projecten

Voedsel

Alternatieve perceelgebonden schelpdierkweek

Met dit project willen Stichting Zeeschelp, Meromar Zeeland en HZ University of Applied Sciences…

Water

Ecodami

Wereldwijd zorgen riffen, gebouwd door biobouwers zoals koralen en schelpdieren, voor belangrijke…

Drone shot van de Waterdunen
Water

Flipfarm in Waterdunen

Tot op heden worden oesters in Nederland gekweekt op de bodem van ondiepe wateren (i.e.…