Oesters

Rendementsverbetering en verduurzaming oesterproductie door kennisoverdracht en monitoring

Met dit project wordt door kennisontwikkeling en kennisdeling de oestersector ondersteund, waarbij een combinatie van ervaring van de kwekers, monitoring en gericht experimenteel onderzoek ingezet wordt met optimalisatie en rendementsverbetering van een duurzame oesterproductie als einddoel.

Onderzoeker