Oesters

Eva Hartog

Docent-onderzoeker

Eva Hartog is als projectleider en senior-onderzoeker van Aquaculture in Delta Areas het aanspreekpunt voor de mossel- en oestersector in Zeeland. Ze heeft zich, sinds ze in 2013 als onderzoeker begon bij het lectoraat, gespecialiseerd in onderzoek naar schaal- en schelpdieren.

Ze heeft onder meer onderzoek gedaan naar de oesterboorder, het efficiënter invangen van oesterbroed en heeft een app voor mosselvissers mede-ontwikkeld waarmee zij beter inzicht krijgen in hun kweek. “De HZ heeft een goede positie verworven als kennisinstelling op dit gebied”, zegt Eva, die recht door zee is en het liefste met haar voeten in de klei staat om onderzoek te doen.
Eva studeerde Watermanagement aan de HZ. Daarna ging ze aan de slag bij het NIOZ in Yerseke waar ze onderzoeksassistent Macrobenthos was. Na drie jaar ging ze aan de slag bij Imares in hetzelfde dorp. Hier deed ze al veel veldwerk op het gebied van vis en schelpdieren. Eva werkt graag met studenten, die ze wil enthousiasmeren voor onderzoek op het gebied van aquacultuur. “Praktisch en toegepast onderzoek in deze sector is enorm uitdagend en interessant.”
Oesters
Water

Rendementsverbetering en verduurzaming oesterproductie door kennisoverdracht en monitoring

De oestersector heeft, met name in de laatste jaren, te kampen met verschillende bedreigingen waaronder het oesterherpes virus en de oesterboorder. Om predatie van oesters door de oesterboorder te voorkomen wordt, door een deel van de oesterkwekers, off-bottom kweek als alternatief ingezet. De nadelen hiervan zijn dat off-bottom kweek duur is en dat vergunningen moeilijk te verkrijgen zijn, mede omdat er vaak niet voldoende informatie is wat betreft de effecten van off-bottom kweek op de omgeving. Er is bovendien een gebrek aan feitelijke kennis omtrent de dynamiek van de oesterproductie, de uitval door ziekte en predatie en een overzicht van de mogelijkheden tot rendementsverbetering van de kweek op bodempercelen en off-bottom kweek. Door de kleinschaligheid van de oestersector is er te weinig capaciteit om deze problematiek inzichtelijk te maken en grip te krijgen op wat er nodig is om het rendement van de oesterproductie te verbeteren.SamenwerkingEssentieel hierbij is het vormen van een nieuw kennissysteem waarbij oesterkwekers, de Nederlandse Oestervereniging, Wageningen Marine Research en HZ University of Applied Sciences samenwerken en zo optimaal van elkaars expertise, kennis en faciliteiten gebruik maken. Hierbij wordt gestreefd naar inclusiviteit door data en informatie publiek beschikbaar te maken via een toegankelijk informatieplatform, alsmede het betrekken van overige stakeholders (zoals natuurorganisaties en ngo’s).ProjectWageningen Marine Research is penvoerder van dit project en werkt samen de HZ University of Applied Sciences, Nederlandse Oester Vereniging en 10 Zeeuwse Oesterkweekbedrijven. Dit project wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).