Binnen CoastObs wordt een commercieel dienstenplatform ontwikkeld voor gebruikersrelevante kustwatermonitoring en milieurapportage op basis van aardobservatie.

De rol van de onderzoeksgroep Aquaculture in Delta Areas is om bij te dragen aan de ontwikkeling van een platform specifiek gericht op aquacultuurgebruikers in de mosselsector.

De onderzoeksgroep is partner in het EU Horizon 2020-project dat een commercieel dienstenplatform ontwikkelt voor gebruikersrelevante kustwatermonitoring en milieurapportering op basis van aardobservatie. De rol van de onderzoeksgroep is om bij te dragen aan de ontwikkeling van een commercieel dienstenplatform specifiek gericht op aquacultuurgebruikers in de mosselsector. Het doel is om voedselkwaliteitskaarten en fytoplanktongrootteklassen te ontwikkelen op basis van satellietbeelden. Op basis hiervan zal een product van een hoger niveau worden ontwikkeld om mosselkwekers te helpen bij het nemen van strategische managementbeslissingen om de kweekpraktijken te optimaliseren.

Vier casestudies

De Nederlandse kust is een van de vier casestudiegebieden in dit project, naast Zuid-Bretagne, de Adriatische kust en Galicië. Er worden verschillende andere soorten producten ontwikkeld door in totaal acht projectpartners, bijvoorbeeld kartering van zeegras en macroalgen, schadelijke algensoorten en primaire productie van fytoplankton, allemaal gebaseerd op teledetectiebeelden. Het CoastObs-project loopt tot november 2020 en is gefinancierd door het Horizon2020-programma van de EU.

Dit project is gefinancierd door het Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 776348.

Onderzoeksgroep

Aquaculture in Delta Areas

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Alternatieve perceelgebonden schelpdierkweek

Met dit project willen Stichting Zeeschelp, Meromar Zeeland en HZ University of Applied Sciences…

Ecodami

Wereldwijd zorgen riffen, gebouwd door biobouwers zoals koralen en schelpdieren, voor belangrijke…
Drone shot van de Waterdunen

Flipfarm in Waterdunen

Tot op heden worden oesters in Nederland gekweekt op de bodem van ondiepe wateren (i.e.…
Hoopje mosselen

Kustlaboratorium

Het project kustlaboratorium ligt de monding van de Westerschelde, in Zeeuws-Vlaanderen, in het…

Past student assignments Aquaculture

Here you can see an overview of student assignments that have been executed over the past few years…

Rendementsverbetering en verduurzaming oesterproductie

Met het project 'Rendementsverbetering en verduurzaming oesterproductie door kennisoverdracht en…

Wier en Wind

De wereldwijde vraag naar zeewier is groot en zal de komende jaren verder groeien. Dit biedt een…

Verbeteren invang en ontwikkeling oesterbroed

Het project heeft tot doel om samen met oesterkwekers methoden te ontwikkelen die een hogere…

Zeemos

De vraag naar zeewier als versproduct en als ingrediënt voor allerlei toepassingen groeit…

Pilot Mosselhangcultuur