Microsoft Teams image 5

SARCC

Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel sterk. Dit kan leiden tot schade door overstromingen in kuststeden, tenzij nieuwe strategieën worden ontwikkeld om deze verandering van de zeespiegel te verzachten.

Op dit moment zijn plannen en beleid inzake kustoverstromingen voornamelijk gericht op het creëren van traditionele harde structuren/zware constructies en wordt er minimaal gebruik gemaakt van op de natuur gebaseerde oplossingen, ondanks het overweldigende bewijs dat deze het overstromingsrisico en de gevolgen van overstromingen kunnen verminderen. Beleidsmakers overwegen vaak geen op de natuur gebaseerde oplossingen vanwege onzekerheden over de kosten, de kans op succes en het onderhoud dat na een paar jaar nodig is. Het doel van SARCC is de leemte in de kennis over natuurgebaseerde oplossingen op te vullen, zodat de integratie van dit soort oplossingen gemakkelijker wordt voor lokale overheden en kustbeheerders.

Nieuwe technieken en methodologieën

SARCC (Sustainable and Resilient Coastal Cities) zal de betrokken partners in staat stellen nieuwe technieken, methodologieën en praktijken in het kustbeheer te integreren. Dit helpt de waarde van op de natuur gebaseerde oplossingen aan te tonen en biedt de mogelijkheid om verzamelde informatie te delen met andere belanghebbenden in stedelijke kustgebieden. In het project wordt een systeem ontwikkeld om lokale gemeenschappen positief te betrekken bij het overleg om de waarde en de voordelen van op de natuur gebaseerde oplossingen voor de kustgemeenschappen te benadrukken.

SARCC is een Interreg 2 Zeeën-programma. Binnen de Interreg 2 Zeeën-regio werken partners uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland samen. Deze internationale aanpak biedt een platform om ideeën en kennis te delen.