Onderzoek Building With Nature Perkpolder 1400 Px 400 Px

Rammegors Tidal Restoration

Binnen het project zijn er verschillende doelstellingen:

  • Het vergroten van de hoeveelheid kennis over de abiotische (bijvoorbeeld grondwater) en biotische (zoals vegetatievorming, benthische gemeenschappen) factoren die van invloed zijn op de snelheid van herstel.
  • Opleiding van jonge professionals door verbetering van de kennis van docenten, ondersteund door casestudies die aan het curriculum worden toegevoegd.
  • Bevordering van kenniscirculatie binnen het veld door het bundelen van alle kennis binnen de Delta Expertise site.

Partners