Onderzoek Building With Nature Perkpolder 1400 Px 400 Px

Rammegors Tidal Restoration

Om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering heeft de Nederlandse regering dijken, dammen en barrières geplaatst in de laaggelegen Zuidwestelijke delta. Dit heeft geleid tot grote veranderingen in de Oosterschelde. Een sterke afname van intergetijdengebieden is een van de gevolgen van de toevoeging van harde structuren in de Oosterschelde. Dit is vooral te wijten aan een onevenwicht tussen de bestaande morfologie en de getijden, ook wel het 'zandhongerprobleem' genoemd. Het project 'Rammegors Tidal Restoration' richt zich op de creatie van een nieuw intergetijdengebied.

Partners