Wietse van de Lageweg

Wietse van de Lageweg

Wietse van de Lageweg is als aardwetenschapper primair geïnteresseerd in fluviatiele, estuariene en kustsystemen. Deze omgevingen worden gekenmerkt door steeds veranderende patronen in stroming en sedimenttransport en complexe interacties met vegetatie en fauna.

Hij maakt gebruik van een verscheidenheid aan benaderingen, waaronder stroomgootexperimenten, numerieke modellering en veldwaarnemingen om deze systemen beter te begrijpen en te voorspellen hoe veranderingen in deze omgevingen van invloed zijn op de samenleving.
Wietse promoveerde in 2013 aan de Universiteit Utrecht. Zijn PhD-project richtte zich op de morfodynamica en sedimentaire architectuur van meanderende rivieren. Daarna werkte hij als postdoctoraal onderzoeksmedewerker bij het Department of Geography, Environment and Earth Sciences aan de University of Hull in Engeland. Zijn onderzoek richtte zich op de impact van klimaatverandering en aanpassing van kust- en fluviale systemen en maakte deel uit van het door de EU gefinancierde Hydralab+ project. Als onderdeel van stages in de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland bestudeerde hij ook de kustlijn-zandbalkkoppeling op het strand van Tairua in Nieuw-Zeeland en gebruikte hij het morfodynamische model Delft3D om hydrodynamica, sedimenttransport, morfodynamica en conservering van zand en modder in het estuarium van de Columbia River in Amerika te simuleren.
In 2018 werkte Wietse als kustmorfologie-expert bij AnteaGroup Belgium. Met behulp van het kustlijnmodel UNIBEST-CL+ simuleerde hij kustlijnveranderingen na de aanleg van een mogelijke megasuppletie langs de Vlaamse kust.

Projecten

Water

Buitendijkse Maatregelen

Het project buitendijkse maatregelen heeft als doel een laagdynamisch intergetijdengebied te…

Water

C-SCAPE

Zandsuppleties zijn een van de belangrijkste en meest gebruikte technieken tegen overstromingen. Ze…

Water

Geen zee te hoog

Dit project benadert de ontwikkeling van waterveiligheidsstrategieën als een ruimtelijk vraagstuk…