Zand close up

C-SCAPE- Sandy strategies for sustainable coastal climate change adaptation

Zandsuppleties zijn een van de belangrijkste en meest gebruikte technieken tegen overstromingen. Ze bieden niet alleen bescherming tegen hoogwater, maar vormen ook unieke kansen voor de natuur. Als gevolg van de klimaatverandering is een sterke toename van de hoeveelheid zandsuppleties zichtbaar. De proeftuinen zijn gericht op twee grootschalige projecten die zich richten op kustbescherming (de zandmotor en Hondsbossche Duinen). Binnen deze proeftuinen zullen aanvullende metingen worden verricht om een beter inzicht te krijgen in het morfologische, ecologische en maatschappelijke effect van grootschalige zandsuppleties, zodat in de toekomst betere hoogwaterbeschermingsmaatregelen kunnen worden ontworpen.

Partners