Water pier 1600x400 header

Perkpolder- De overgang van een zoetwaterlandbouwgebied naar een zoutwaternatuurgebied

Toen het project van start ging, was ontpoldering een vrij ongewone zaak. Er was weinig tot geen informatie over het herstel van kwelders, zodat de gevolgen van de overgang van zoet naar zout water en de introductie van sedimentatie en erosie nog onbekend waren. Het project Perkpolder is ontwikkeld om deze leemte in kennis op te vullen en meer ervaring op te doen met dit onderwerp. Perkpolder richt zich op de vraag of het nieuwe natuurgebied al dan niet waarde toevoegt aan het getijdenmilieu in de Westerschelde.

Partners