Vooral delta’s zijn ontvankelijk voor fenomenen als klimaatverandering, zeespiegelstijging en natuurrampen. Daarom is kustverdediging belangrijk in deze gebieden. De ervaring heeft geleerd dat natuurlijke oplossingen veerkrachtiger zijn om verstoringen te weerstaan. Het lectoraat Building with Nature onderzoekt hoe je in de kustverdediging zo veel mogelijk gebruik kunt maken van de natuur, zodat ze naast veiligheid ook mogelijkheden biedt voor recreatie.

Nederland heeft voor een groot deel een zandige kust van strand en duinen. Zo’n kust kan in stand blijven door het samenspel van zand, wind, golven en stroming. Een voorbeeld van een Building with Nature-benadering is het aanvullen van het tekort aan zand waarna het aan de natuur wordt overgelaten om de kust in stand te houden. Extra voordeel is dat je op het strand kunt recreëren.

Herstel van schorren

Naast zandige kusten heeft Nederland dijken. Voorbeelden van Building with Nature-oplossingen in dit soort gebieden zijn kunstmatige oesterriffen of het herstel van schorren waardoor de golfaanval op de dijk wordt verminderd.

De onderzoeksgroep doet ook onderzoek naar het verhogen van natuurwaarden op de dijken zelf. De onderzoekers werken veel op locatie, in het veld of in het laboratorium.

Wietse van de Lageweg is lector Building with Nature. Hij sprak op 3 november 2022 zijn inaugurele rede uit: 'Future Shores'.

Projecten

Rammegors Tidal Restoration

Binnen het project zijn er verschillende doelstellingen:

Het vergroten van de…
7 december 2015
31 december 2024
Meer informatie

Perkpolder- De overgang van een zoetwaterlandbouwgebied naar een zoutwaternatuurgebied

Tot nu toe is er weinig werk verricht op het gebied van het herstel van kwelders. Dit betekent…

7 december 2015
31 december 2024
Meer informatie
Bekijk het overzicht

Deelnemers

Lectoren

Tjeerd Bouma
Tjeerd Bouma
Wietse van de Lageweg
Wietse van de Lageweg

Coördinatoren

Jaco de Smit
Jaco de Smit

Onderzoekers

Brenda Walles
Brenda Walles
Chiu Cheng
Chiu Cheng

Nieuws

15 april Leestijd: 4 min.

Zeeland maakt kennis met het Delta Climate Center

06 februari Leestijd: 3 min.

Hekjes helpen jonge mosselen

24 januari Leestijd: 3 min.

Hoe behouden we een klimaatbestendige, welvarende Zuidwestelijke Delta?