Jaco de Smit is fysisch geograaf en ecoloog met een specialisme in biofysische interacties en morfologie van kustecosystemen.

In 2016 is hij afgestudeerd als fysisch geograaf richting de hydrodynamiek en het sedimenttransport van rivier- en kustsystemen aan de Universiteit Utrecht. Hierna heeft hij zijn promotieonderzoek gedaan bij het NIOZ in Yerseke.
Zijn PhD-project richtte zich op 1) het kwantificeren van het effect van vegetatie en bodemdieren op de sedimenstabiliteit en 2) het extrapoleren daarvan om de ecosysteemstabiliteit te kunnen voorspellen. Hierbij gebruikte hij een combinatie van innovatieve experimenten met veldstroomgoten en de analyse en extrapolatie van hydrodynamische gegevens zoals golven, stroming en getij. Na zijn promotieonderzoek bleef hij bij het NIOZ als onderzoeker naar wegspoelrisico’s van commerciele mosselbedden in de Waddenzee.
In 2022 is Jaco bij de Building with Nature-onderzoeksgroep van de HZ gekomen als onderzoeker-docent. Sinds 2023 is hij coördinator. Hij werkt aan een grote verscheidenheid van onderzoeksprojecten, zoals bijvoorbeeld ecologisch veldonderzoek naar wierbedekking, meten en modelleren van stroming en golven, GIS-onderzoek naar vogelfoerageergeschiktheid, en onderzoek naar de implementatie van Building with Nature maatregelen.

Projecten

Water

Geen zee te hoog

Dit project benadert de ontwikkeling van waterveiligheidsstrategieën als een ruimtelijk vraagstuk…

Water

Manabas Coast

In het nieuwe project Manabas Coast ontwikkelt een samenwerkingsverband met onder meer HZ…