Header Building with Nature onderzoek

Building with Nature

Vooral delta’s zijn ontvankelijk voor fenomenen als klimaatverandering, zeespiegelstijging en natuurrampen. Daarom is kustverdediging belangrijk in deze gebieden. De ervaring heeft geleerd dat natuurlijke oplossingen veerkrachtiger zijn om verstoringen te weerstaan. Het lectoraat Building with Nature onderzoekt hoe je in de kustverdediging zo veel mogelijk gebruik kunt maken van de natuur, zodat ze naast veiligheid ook mogelijkheden biedt voor recreatie.

Nederland heeft voor een groot deel een zandige kust van strand en duinen. Zo’n kust kan in stand blijven door het samenspel van zand, wind, golven en stroming. Een voorbeeld van een Building with Nature-benadering is het aanvullen van het tekort aan zand waarna het aan de natuur wordt overgelaten om de kust in stand te houden. Extra voordeel is dat je op het strand kunt recreëren.

Naast zandige kusten heeft Nederland dijken. Voorbeelden van Building with Nature-oplossingen in dit soort gebieden zijn kunstmatige oesterriffen of het herstel van schorren waardoor de golfaanval op de dijk wordt verminderd.

De onderzoeksgroep doet ook onderzoek naar het verhogen van natuurwaarden op de dijken zelf. De onderzoekers werken veel op locatie, in het veld of in het laboratorium.

Projects

Finished projects Building with Nature

Overzicht van uitgevoerde en reeds afgeronde projecten van de onderzoeksgroep Building with Nature

C-SCAPE- Sandy strategies for sustainable coastal climate change adaptation

The narrow strip of beach and dunes form an important part of the coastal protection system around the world. Even though it only makes up about 4% of the earths total landmass. They protect the hinterland from flooding, provide freshwater filtration and storage services and add unique wetlands and landscapes which provide many touristic and recreational functions. However, these areas are experiencing heavier erosion each year. Therefore, innovative measures created by the Building with Nature and Living Shorelines philosophies will be put to use in order to halt and reverse ongoing erosion. The solution proposed is the addition of sand suppletions to areas that show high erosion rates. The volume of the nourishments is determined by predicting the erosion rate on current knowledge gained by monitoring. Two large-scale nourishment projects have been created (Sandmotor and Hondsbossche Dunes) and form the living labs for the project C-SCAPE. Examining natural and anthropogenic drivers of the coastal landscape is the key to high quality data on erosion and effectiveness of the sand suppletions. On the two locations not only physical experiments will be done, but also societal factors will be taken into account. The objective of C-SCAPE is to develop the knowledge and tools needed to assess the feasibility and benefits of sandy strategies for coastal climate adaptation.

Geen zee te hoog

This project approaches the development of water safety strategies as a spatial issue in which we investigate the connection of area assignments, application of dike concepts based on Building with Nature (BmN), and the development of public support for drastic landscape changes, based on four research questions that focus on: - Spatial quality of landscape and connection with support for spatial strategies; - Physical and ecological preconditions for BmN solutions and integration into spatial strategies; - Drivers and barriers for support through participatory design processes; - Guidelines for developing spatial strategies, both for the spatial design and the design process.

View the overview