Header Polder 2 Cs

Polder2C's

Polder2C's heeft tot doel de kennis over overstromingsbestendigheid en aanpassing aan de klimaatverandering van de huidige en toekomstige generaties te verbeteren.

Dit wordt bereikt door een reeks experimenten met betrekking tot de stabiliteit van dijken en de effectiviteit van noodmaatregelen tegen overstromingen in de Hedwige-Prosperpolder, een unieke landgrensoverschrijdende testlocatie van 6 vierkante kilometer op de grens van België en Nederland.

De in het veld verworven inzichten zullen worden verwerkt in internationale richtlijnen voor praktijkmensen en in onderwijscurricula. Het project biedt mogelijkheden voor studenten om betrokken te worden bij veldactiviteiten.