DNA Assetmanagement 5 header

Assetmanagement

Het lectoraat Assetmanagement doet onderzoek naar effectief en efficiënt langetermijnbeheer van bedrijfsmiddelen (assets) die bepalend zijn voor de leefbaarheid en duurzaamheid van de Zuidwestelijke Delta. De groep brengt hiervoor onderzoekers, studenten, professionals uit de praktijk en beleidsmakers samen.

Assetmanagement gaat over het beheer van bedrijfsmiddelen, meestal in de openbare ruimte of als onderdeel van de infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan bruggen, wegen, sluizen, verkeerscentrales, rioleringen en groenvoorzieningen.

Strategieën

De onderzoekers ontwikkelen strategieën op basis van prestaties, kosten en risico’s. Ze richten zich met strategisch assetmanagement op de nieuwste markten en technische ontwikkelingen, het beheer van assets met nieuwe technieken en innovatieve methoden en smart and data driven assetmanagement. Het laatste wordt in de toekomst belangrijker. Ook worden thema’s als circulariteit, het verlengen van de levensduur en klimaatadaptatie steeds belangrijker binnen het onderzoeksgebied. Met hun onderzoek zorgen de onderzoekers dat de regio veilig, duurzaam, aantrekkelijk en bereikbaar blijft. Een andere belangrijke taak is het vergroten van kennis over assetmanagement. Dit doen de onderzoekers enerzijds door onderwijs aan studenten, anderzijds door cursussen en workshops te verzorgen.

Regionale partners

Het lectoraat werkt samen met partners in de regio, die de assets beheren. Het gaat om grote spelers als Rijkswaterstaat, de provincie, Waterschap Scheldestromen, North Sea Port, de Zeeuwse gemeenten en KIC/MPI. Met deze partners deelt het lectoraat kennis, zodat assetmanagers in de Zuidwestelijke Delta zich kunnen blijven ontwikkelen.

Projecten

Circulair onderhoud in de maintenance- en procesindustrie

In dit project werken publieke en private partners samen onder leiding van het (Nederlandse) Kennis en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi) en de Belgian Maintenance Association (BEMAS). Doel is om de materiaal-voetafdruk van de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen te verkleinen en tegelijkertijd economisch voordeel te behalen.

Riobase

In het RAAK Publiek-project Riobase werken HZ University of Applied Sciences, de Zeeuwse gemeenten, Waterschap Scheldestromen en Evides aan de onderzoeksvraag: Op welke wijze kunnen rioolbeheerders van relatief kleine gemeenten met inzet van fit for purpose assetmanagementtechnieken risicogestuurd, onderbouwd met data en in onderlinge samenwerking efficiënt en effectief rioolbeheer in de praktijk brengen?

Samenwerkingsovereenkomst Waterschap Scheldestromen

De samenwerkingsovereenkomst tussen het lectoraat Assetmanagement en Waterschap Scheldestromen is in 2020 opgezet en bestaat uit ondersteuning en advies vanuit het lectoraat op het gebied van het opstellen en toepassen van de bedrijfswaardenmatrix van het waterschap en het op een gestructureerde wijze inzicht krijgen in de onderhoud- en vervangingsplannen voor bruggen, rioolgemalen en stuwen van Waterschap Scheldestromen. Het streven is om via een langetermijnplanning een doorkijk te verkrijgen voor de komende dertig jaar tot 2050.

Bekijk het overzicht