Deltawerken 3

Albert Repko

Docent-onderzoeker

Albert Repko is sinds 2013 als docent en onderzoeker werkzaam op de HZ. Als docent is hij betrokken bij de opleiding Civiele Techniek, in het bijzonder bij de constructieve leerlijn. Hij heeft een deel van het lesmateriaal ontwikkeld en mede helpen op te zetten.
Albert geeft in het tweede jaar de constructieve vakken toegepaste mechanica, staalconstructies, gewapende betonconstructies en aan vierdejaars studenten geeft hij Advanced Construction Engineering. In dit laatste vak komt assetmanagement aan de orde. Hiernaast is hij lid van de deelexamencomissie van de technische opleidingen.
Albert heeft de HTS Civiele Techniek in Vlissingen en de CT-opleiding aan de TU Delft afgerond. Hij heeft twintig jaar ervaring als constructeur en projectleider bij verschillende ingenieursbureaus in zowel de civiele techniek als utiliteitsbouw.
Als onderzoeker is hij sinds begin 2020 werkzaam bij de onderzoeksgroep Asset Management. ´╗┐Zijn werkzaamheden bestaan uit onderzoek- en advieswerkzaamheden op het gebied van assetmanagement, voor opdrachtgevers zoals Waterschap Scheldestromen, North Sea Ports en gemeenten in de regio. Ook zorgt hij voor de implementatie en terugkoppeling van de assetmanagement-kennis in het onderwijs, onder meer via de ontwikkeling van een cursus assetmanagement voor vierdejaars.