Albert Repko

Albert Repko

Albert Repko is sinds 2013 als docent-onderzoeker werkzaam op de HZ.

Als docent is hij betrokken bij de opleiding Civiele Techniek, in het bijzonder bij de constructieve leerlijn. Hij heeft een deel van het lesmateriaal ontwikkeld. Albert geeft de constructieve vakken toegepaste mechanica, staalconstructies, gewapende betonconstructies en Advanced Construction Engineering. In dit laatste vak komt assetmanagement aan de orde. Hiernaast is hij lid van de deelexamencommissie van de technische opleidingen.
Albert heeft de HTS Civiele Techniek in Vlissingen en de CT-opleiding aan de TU Delft afgerond. Hij heeft twintig jaar ervaring als constructeur en projectleider bij verschillende ingenieursbureaus in zowel de civiele techniek als utiliteitsbouw.
Als onderzoeker is hij sinds begin 2020 werkzaam bij de onderzoeksgroep Assetmanagement. Zijn werkzaamheden bestaan uit onderzoek- en advieswerkzaamheden op het gebied van assetmanagement, voor opdrachtgevers zoals Waterschap Scheldestromen, North Sea Port en gemeenten in de regio. Ook zorgt hij voor de implementatie en terugkoppeling van de assetmanagement-kennis in het onderwijs, onder meer door de mede door hem ontwikkelde cursus assetmanagement voor vierdejaars.