DNA Assetmanagement 5 header

Samenwerkingsovereenkomst Waterschap Scheldestromen

Het doel van de samenwerking is onder meer om op een gestructureerde wijze inzicht te krijgen in de vervangingsopgave van de drie assets (bruggen, stuwen en rioolgemalen) van Waterschap Scheldestromen. Het streven is om middels een langetermijnplanning een doorkijk te verkrijgen voor de komende dertig jaar tot 2050. Daartoe dient een beheers- en onderhoudsstrategie te worden ontwikkeld die zoveel mogelijk op basis van data tot stand komt. Dit inzicht omvat niet alleen de onderhoud- en vervangingsopgave, maar ook de kosten ervan.

De hoofdvraag is: Wat zijn de passende risico gestuurde langetermijnonderhoudsstrategieën voor de bruggen, rioolgemalen en stuwen in het beheergebied van Waterschap Scheldestromen, rekening houdend met de functies (en bijbehorende prestatie eisen) van elk?

De onderzoeken van drie typen assets wordt parallel uitgevoerd. Voor de eenduidigheid en helderheid is hierbij gekozen voor een uniforme aanpak voor het vertalen van organisatiedoelen naar prestaties.