Het doel van de samenwerking is onder meer om op een gestructureerde wijze inzicht te krijgen in de vervangingsopgave van de drie assets (bruggen, stuwen en rioolgemalen) van Waterschap Scheldestromen. Het streven is om middels een langetermijnplanning een doorkijk te verkrijgen voor de komende dertig jaar tot 2050. Daartoe dient een beheers- en onderhoudsstrategie te worden ontwikkeld die zoveel mogelijk op basis van data tot stand komt. Dit inzicht omvat niet alleen de onderhoud- en vervangingsopgave, maar ook de kosten ervan.

De hoofdvraag is: Wat zijn de passende risico gestuurde langetermijnonderhoudsstrategieën voor de bruggen, rioolgemalen en stuwen in het beheergebied van Waterschap Scheldestromen, rekening houdend met de functies (en bijbehorende prestatie eisen) van elk?

De onderzoeken van drie typen assets wordt parallel uitgevoerd. Voor de eenduidigheid en helderheid is hierbij gekozen voor een uniforme aanpak voor het vertalen van organisatiedoelen naar prestaties.

Onderzoeksgroep

Assetmanagement

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Circulair onderhoud in de maintenance- en procesindustrie

Via praktijkonderzoek en demonstraties zoeken de projectpartners naar innovatieve oplossingen voor…
Studenten doen samen onderzoek in een polder

Polder2C's

De landen in het 2 Zeeën-gebied (België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) zijn door…

Riobase

Een goed werkend riool is van levensbelang, maar hoe zorg je er als kleine gemeente voor dat het…

Onderhoud aan Zeelandbrug

Samenwerkingsovereenkomst North Sea Port

North Sea Port en HZ University of Applied Sciences werken samen op het gebied van assetmanagement…

Manabas Coast

In het nieuwe project Manabas Coast ontwikkelt een samenwerkingsverband met onder meer HZ…