North Sea Port en HZ University of Applied Sciences werken samen op het gebied van assetmanagement en data science. Hiervoor is in 2021 een langjarige samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De grensoverschrijdende haven werkt al rond assetmanagement. Het havenbedrijf in Zeeland en Vlaanderen zorgt er zo voor dat de haveninfrastructuur en zijn bedrijfsmiddelen als wegen, kades en installaties optimaal worden beheerd. Dat kan alleen als je de technische, bedrijfskundige en financiële aspecten met elkaar weet te verbinden.

De lectoraten Assetmanagement en Data Science van de HZ gaan het havenbedrijf daarbij ondersteunen. Zo krijgen de betrokken werknemers van North Sea Port workshops van HZ-onderzoekers. Andersom verzorgen deskundigen van North Sea Port gastcolleges op de hogeschool en kunnen studenten op excursie naar de haven en er stage lopen of afstuderen.

De samenwerking richt zich ook op praktijkgericht onderzoek. North Sea Port en HZ bepalen in overleg welke zaken worden onderzocht. Naast assetmanagement en data science kan het onderzoek zijn op het gebied van organisatieontwikkeling en circulair bouwen.

Win-winsituatie

Bestuursvoorzitter John Dane van de HZ ziet in de samenwerking een win-winsituatie. “De ontwikkelingen en complexiteit van assetmanagement en data science vragen om samenwerking tussen mensen uit het werkveld en onderzoekers voor de ontwikkeling van kennis, innovatie en toepassing. Het is mooi dat we op dit gebied kunnen samenwerken met zo’n belangrijke speler in onze regio.”

Ook Peter Van Parys, COO North Sea Port, is enthousiast. “North Sea Port is een grensoverschrijdende haven en werkt samen met kennisinstellingen uit beide landen, dus ook met de HZ. We laten studenten graag kennismaken met onze haveninfrastructuur en het beheer ervan. De studenten krijgen zo van binnenuit zicht op hoe een haven zich ontwikkelt en zien diverse jobs in het havengebied van heel dichtbij. Omgekeerd leert het havenbedrijf van deze toekomstige werknemers nieuwe inzichten kennen.”

Onderzoeksgroep

Assetmanagement

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Circulair onderhoud in de maintenance- en procesindustrie

Via praktijkonderzoek en demonstraties zoeken de projectpartners naar innovatieve oplossingen voor…
Studenten doen samen onderzoek in een polder

Polder2C's

De landen in het 2 Zeeën-gebied (België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) zijn door…

Riobase

Een goed werkend riool is van levensbelang, maar hoe zorg je er als kleine gemeente voor dat het…
Zonsondergang bij de Zeelandbrug

Samenwerkingsovereenkomst Waterschap Scheldestromen

Het doel van de samenwerking is onder meer om op een gestructureerde wijze inzicht te krijgen in de…

Onderhoud aan Zeelandbrug

Manabas Coast

In het nieuwe project Manabas Coast ontwikkelt een samenwerkingsverband met onder meer HZ…