Riool

Riobase

Niet alleen in de Zeeuwse gemeenten, maar ook buiten Zeeland worden de instrumenten voor assetmanagement en data science te weinig toegepast in het beheer van riolen en gemalen.

Riobase combineert assetmanagement en data science en wil gevalideerde handelingsperspectieven bieden aan beheerders om het beheer van hun rioolstelsel effectiever en efficiënter te maken. Onderlinge samenwerking voor het ontwikkelen van kennis, het delen van informatie, planning en ervaring staan daarbij centraal.

Passende instrumenten
In het project is met de beheerders een concept-raamwerk met passende instrumenten voor assetmanagement ontwikkeld. Dit wordt is getest in de gemeenten Reimerswaal en Veere. Daarna is er een tweede ronde in twee andere gemeenten. Het resultaat van deze testen is een gevalideerd raamwerk met instrumenten dat werkt in een kleine gemeente en dat beheerders in staat stelt om risicogestuurd en datagedreven rioolbeheer uit te voeren. Het raamwerk omvat ook een (geo)visualisatie met statische en dynamische data ter ondersteuning van de onderlinge besluitvorming.

Onderwijs en praktijk
Het onderzoek werkt door in het onderwijs bij de HZ-opleidingen Civiele Techniek en Water Management, Data Science Track van HBO-ICT en Technische Bedrijfskunde.

Een voorbeeld van de vertaling naar de beroepspraktijk is een praktijkleergang voor beheerders. De resultaten kunnen ook worden gebruikt door beheerders in andere gemeenten van vergelijkbare schaal.

Partners