Duurzaam ondernemen moet ertoe leiden dat Zeeuwse ondernemers niet alleen vandaag, maar ook in de nabije en verdere toekomst, bezoekers van binnen en buiten de provincie kunnen laten genieten van het moois dat Zeeland te bieden heeft. Duurzame ondernemers staan niet stil. Zij houden voortdurend een vinger aan de pols.

Samen met hun gasten, de buurtbewoners, de overheid en mede-ondernemers doen zij wat nodig is om zich aan te passen aan steeds sneller wijzigende omstandigheden.

Ontwikkelingen op thema’s als klimaatverandering, technologie, wet- en regelgeving, gastbehoeften en de invloed op en van leefomgeving en samenleving spelen voortdurend op elkaar in.

Een spel waaraan de ondernemer zich niet kan onttrekken. Als hij zijn onderneming duurzaam wil laten voortbestaan moet de ondernemer zijn businessmodellen telkens weer in vraag stellen.

Aanjaagprogramma Innovatie Toerisme

Binnen het EU-subsidietraject 'Aanjaagprogramma Innovatie Toerisme' hebben onderzoekers van HZ University of Applied Sciences onderzoek gedaan op de thema’s klimaatadaptatie, digitalisering en duurzame businessmodellen.

  • Dat klimaatadaptatie ook kansen biedt, blijkt uit de kansenkaarten van het lectoraat Resilient Deltas. Via interactieve kaarten kunnen ondernemers inzoomen op hun onderneming en de voor hen verwachte impact van de klimaatverandering in beeld brengen. Meer toelichting op de ontwikkelde kaarten kun je bekijken en beluisteren via het webinar en de podcast. Klik hier voor meer informatie, het webinar en de podcast van het programma klimaatadaptatie.
  • Onderzoekers van het lectoraat Data Science organiseerden een masterclass waarin zij samen met de ondernemers uitzochten hoe digitalisering van hun bedrijfsprocessen kan bijdragen tot een duurzame groei van hun bedrijf. Meer toelichting kun je bekijken en beluisteren via het webinar en de podcast. Klik hier voor meer informatie, het webinar, de podcast en voorbeelden van het programma digitalisering.
  • In samenwerking met HZ Kenniscentrum Kusttoerisme interviewden onderzoekers van HZ Kenniscentrum Ondernemen & Innoveren tien Zeeuwse ondernemers uit de toeristische sector over de wijze waarop zij hun businessmodellen voortdurend bijsturen om een duurzame groei te waarborgen. Klik hier voor meer informatie, de podcast en tien inspiratievideo's van het programma duurzame businessmodellen.

In de video hieronder introduceren Stefan Coppoolse en Marije Noordhoek het project en de partners Impuls Zeeland en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme.

Onderzoeksgroepen

HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren

Bekijk onderzoeksgroep

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme

Bekijk onderzoeksgroep

Resilient Deltas

Bekijk onderzoeksgroep

Intro duurzaam ondernemen in de toeristische sector

Stefan Coppoolse en Marije Noordhoek aan het woord

Gerelateerde projecten

CBCI - Circular Bio-based Construction Industry

Het Interreg 2 Zeeën-project Circular Biobased Construction Industry (CBCI) onderzoekt hoe je…

Circulair onderhoud in de maintenance- en procesindustrie

Via praktijkonderzoek en demonstraties zoeken de projectpartners naar innovatieve oplossingen voor…
Gekleurde strandhuisjes op het strand

FACET

Circulair ondernemerschap is van groot belang in de toeristische sector, waar de wensen van gasten…
Opspattend water

FRESH4Cs

De Water Technology Research Group werkt aan een Interreg 2 Zeeën-project genaamd FRESH4Cs; een…

Geen zee te hoog

Dit project benadert de ontwikkeling van waterveiligheidsstrategieën als een ruimtelijk vraagstuk…

Kansen van robotisering voor Zeeland

Robotisering is een fenomeen dat veel aandacht krijgt in de media en nauwgezet onderzocht wordt…
Twee studenten die kletsen in het HZ gebouw in Middelburg

Minor Fit for the Future

Een Facilitator of Change maakt impact door wenselijke en strategische verbeteringen te vinden en…

Riobase

Een goed werkend riool is van levensbelang, maar hoe zorg je er als kleine gemeente voor dat het…

SARCC

Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel sterk. Dit kan leiden tot schade door…
Binnenkant van HZ gebouw in Vlissingen met lopende studenten

Smart Services Bridge

Onder coördinatie van TUA West bouwen de projectpartners Dockwize, Howest, HZ University of Applied…