Header energietransitie

Z-GRID

De afgelopen 10 – 20 jaar is hard gewerkt aan technische innovaties rond energieproductie, energiebesparing en energieopslag. Deze innovaties zijn echter vaak niet toepasbaar in bestaande infrastructuren en systemen. Er is behoefte aan tests in ‘real live circumstances’. Binnen het Z-GRID project ontwikkelen en testen twee campings flexibele technieken en innovaties rond energie. Denk aan managementsystemen, laag-energiesystemen en opslagsystemen.

  • een camping die op innovatieve wijze een energiemanagementsysteem gaat realiseren inclusief energieopslag in zoutbatterijen
  • een vakantiepark dat met behulp van diverse technische innovaties een aardgasloos en energiezuinig zwembad gaat realiseren.

Voordelen voor ondernemers
Niet alleen de deelnemende ondernemers, maar alle ondernemers uit de vrijetijdssector (en daarbuiten) profiteren van de ontwikkelingen in Z-GRID. De kennis uit het project en tools die worden ontwikkeld, worden breed gedeeld. HZ University of Applied Sciences richt zich op de monitoring van de toegepaste systemen en ontwikkeling van een waarderingstool en impactmodel. Belangrijke resultaten zijn:

  • De ontwikkelde energiemanagementsystemen zijn volledig toepasbaar voor derden
  • Er komt een waarderingstool voor verduurzaming waarmee financiering krijgen makkelijker wordt
  • Een gids met stappen voor de verduurzaming van bedrijven

Projectmanager Minke Rabaut over het project: “In totaal verwachten we dat de deelnemende bedrijven gezamenlijk een CO2-reductie hebben van ca 260 ton. Stel je voor welke CO2-reductie we kunnen bereiken als we deze kennis verder uitrollen in de sector.”

Op weg naar CO2 neutrale bedrijven
De ontwikkelingen in het Z-GRID project dragen bij aan het CO2 neutraal of zelfvoorzienend maken van bedrijven. In het project wordt samengewerkt met Camping Weltevreden (Zoutelande), HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en Impuls Zeeland.

Partners