De database vrijetijdsaanbod geeft inzicht in de aard, spreiding en omvang van het Zeeuwse vrijetijdsaanbod. Denk hierbij aan zaken als recreatieve routes, dagattracties, musea, natuurgebieden, stranden, horecaclusters en detailhandelclusters.

Inzicht in dit vrijetijdsaanbod leidt tot beter inzicht in bezoekersstromen en kan helpen om eventuele toeristische druk in relatie tot regionale draagkracht in beeld te brengen. Tevens biedt het inzicht in de (beoogde) diversiteit van het Zeeuwse vrijetijdsaanbod en helpt het bij de ontwikkeling en beoordeling van nieuwe initiatieven.

Eerste analyse

In 2021 is een eerste analyse uitgevoerd op basis van open data. Data over het Zeeuwse vrijetijdsaanbod wordt verzameld op basis van een aantal landelijke bronnen, zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel en verschillende openbare kaartlagen via het Nationaal Georegister. Bovendien worden er eigen inventarisaties en onderzoeken uitgevoerd om de beschikbare data aan te vullen en compleet te maken.

Er wordt gewerkt aan de dataverzameling voor ruim 50 categorieën binnen deze inventarisatie van het Zeeuwse vrijetijdsaanbod én de uiteindelijke ontsluiting van de verschillende soorten beschikbare data.

Onderzoeksgroep

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Gekleurde strandhuisjes op het strand

FACET

Circulair ondernemerschap is van groot belang in de toeristische sector, waar de wensen van gasten…
Windmolens bij de Zeeuwse kust

Z-GRID

De afgelopen 10 – 20 jaar is hard gewerkt aan technische innovaties rond energieproductie,…

Inwonersonderzoek Zeeland 2022

Jaarlijks vinden miljoenen overnachtingen plaats in Zeeland. De laatste jaren is de publieke opinie…

GPS-data

In de afgelopen jaren is gebleken dat GPS-data veel inzicht kunnen bieden in bezoekersstromen:…

Onderzoek vaste gasten

Zeeland telt ruim 100.000 vaste gasten die zeer veel vrije tijd doorbrengen in de regio. Vanwege de…
Zonsondergang Zeeland mensen

Gast van de toekomst

Het is wenselijk om meer inzicht te krijgen in verwacht bezoekersgedrag. Binnen dit project wordt…
WIndsurfers boven het Zeeuwse strand

Duurzaam ondernemen in de toeristische sector

Duurzaam ondernemen moet ertoe leiden dat Zeeuwse ondernemers niet alleen vandaag, maar ook in de…

Duurzaam ondernemen | Duurzame businessmodellen

Traditioneel beschrijven businessmodellen hoe een ondernemer zich organiseert om winst te maken via…

Duurzaam ondernemen | Duurzame businessmodellen | Voorbeelden

Tien voorbeelden van duurzaamheidspraktijken in Zeeland. Internationaal literatuuronderzoek in…

Beleefbare Schelde

In het Interreg Vlaanderen Nederland-project (Be)Leefbare Schelde vinden duurzame, sociale en…