Tien voorbeelden van duurzaamheidspraktijken in Zeeland.

Internationaal literatuuronderzoek in combinatie met diepte-interviews met zelfstandige Zeeuwse ondernemers uit de toeristische industrie hebben tien zogenaamde duurzaamheidspraktijken aan het licht gebracht. Door deze praktijken te integreren binnen zijn bedrijfsmodel, kan een onderneming snel en effectief, naast financiële winst, meerwaarde creëren voor mens en milieu.

De focus op de ene of de andere duurzaamheidspraktijk hangt in ruime mate samen met de aard van de onderneming en de persoonlijke voorkeur en ambitie van de ondernemer. Vaak komt binnen eenzelfde onderneming meer dan een praktijk aan bod. Uit analyse van de diepte-interviews blijkt dat de meeste ondernemers duurzaamheidspraktijken in eerste instantie toepassen binnen de grenzen van hun onderneming. Duurzaamheidspraktijken op basis van nieuwe samenwerkingsvormen met voorheen onbetrokken stakeholders is een proces van de lange adem, maar biedt zicht op nog meer waardecreatie, zowel vanuit economisch perspectief als op sociaal en ecologisch vlak.

1. Maximaliseer de materiaalproductiviteit en energie-efficiëntie

Bij deze duurzaamheidspraktijk streeft de ondernemer ernaar om overbodige materialen uit het bedrijfsproces te schrappen, de creatie van afval en vervuiling terug te dringen en zo zuinig mogelijk om te gaan met de opgewekte of aangekochte energie. Voorbeelden zijn het weren van plastic monoverpakkingen, het minimaliseren van transportbewegingen, het gebruik van aanwezigheidssensoren, en gebruiksvoorwerpen zo vaak mogelijk repareren.

In de video 'Materiaalproductiviteit en energie-efficiëntie' (zie hieronder of via deze link) vertellen drie Zeeuwse ondernemers hoe zij deze praktijk binnen hun bedrijfsmodel integreren.

2. Creëer waarde uit afval

Bij deze duurzaamheidspraktijk streeft de ondernemer ernaar om het residu van bepaalde bedrijfsprocessen aan te wenden als input voor andere. Voorbeelden zijn het gebruik van koffiedrab als voedingsbodem voor de teelt van oesterzwammen, opvang en hergebruik van de restwarmte uit sauna’s en het zuiveren van huishoudelijk afvalwater om nabij gelegen akkers te bevloeien in tijden van droogte.

In de video 'Creëer waarde uit afval' (zie hieronder of via deze link) vertellen vier Zeeuwse ondernemers hoe zij deze duurzaamheidspraktijk binnen hun bedrijfsmodel integreren.

3. Zet in op hernieuwbare energie en natuurlijke processen

Hierbij streeft de ondernemer ernaar om energie uit duurzame energiebronnen te winnen en om natuurlijke, biologische processen aan te wenden voor de verwerking van ongewenste nevenproducten. Voorbeelden zijn de installatie van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen, en de verwerking van stikstof in huishoudelijk afvalwater door er zuurstof aan te onttrekken, waardoor de aanwezige bacteriën meer stikstof en minder zuurstof als voedingsstof gaan opnemen.

In de video 'Hernieuwbare energie en natuurlijke processen' (zie hieronder en via deze link) vertellen vier Zeeuwse ondernemers hoe zij dit binnen hun bedrijfsmodel integreren.

4. Neem een rentmeesterschapsrol aan

De ondernemer streeft ernaar om via zijn onderneming bij te dragen aan de gezondheid en welzijn van alle betrokkenen: toeleveranciers, personeel, klanten en omwonenden. Voorbeelden zijn het verrijken van de biodiversiteit, het zorgvuldig monitoren van het draagvlak voor de eigen activiteiten bij de buurtbewoners, het aanmoedigen van circulaire bouwprojecten en het optreden als ambassadeur voor acties als Nederland Schoon.

In de video 'Rentmeesterschapsrol' (zie hieronder of via deze link) vertellen drie Zeeuwse ondernemers hoe zij dit in hun bedrijfsmodel integreren.

5. Moedig consuminderen aan

Ondernemers proberen hierbij om klanten en andere stakeholders te begeleiden in het terugdringen van hun consumptie en de bijhorende productie van goederen en diensten in het algemeen en van drinkwater en energie in het bijzonder. Voorbeelden zijn een heldere inzage in het individuele elektriciteitsverbruik, afstemming met de klant over het wassen van beddengoed en een display in de douche dat het waterverbruik in beeld brengt.

In de video 'Moedig consuminderen aan' (zie hieronder of via deze link) vertellen drie Zeeuwse ondernemers hierover.

6. Duurzame en lokaal geproduceerde voeding

Lokaal geproduceerde, biologische spijzen en dranken aanbieden en dierlijke ingrediënten vervangen door plantaardige alternatieven. Dat is wat deze duurzaamheidspraktijk inhoudt. Voorbeelden zijn kruiden en groenten uit een voedselbos in de nabije omgeving, inkopen bij lokale biowinkels en menukaarten op basis van streekproducten.

In de video 'Lokale en duurzame voeding' (zie hieronder of via deze link) vertellen vier Zeeuwse ondernemers hoe zij hiermee bezig zijn.

7. Stel bedrijfsterreinen en -middelen open voor de gemeenschap

Bij deze duurzaamheidspraktijk streeft de ondernemer ernaar om de bedrijfsterreinen en bijhorende infrastructuur open te stellen ter ondersteuning van de natuurlijke omgeving en het gemeenschapsleven. Voorbeelden zijn wandelroutes voor buurtbewoners, open jazzsessies voor lokale artiesten, schoolactiviteiten en benefietevenementen.

In de video 'Stel bedrijfsterreinen en -middelen open' (zie hieronder of via deze link) vertellen vier Zeeuwse ondernemers hoe zij dit in hun bedrijfsmodel integreren.

8. Streef naar inclusieve waardecreatie

Deze praktijk gaat erom dat ondernemers naast de economische waarde van commerciële transacties streven naar het creëren van waarde door kennis en productiemiddelen te delen en het invullen van behoeften van stakeholders die minder vermogend of onderlegd zijn. Voorbeelden: educatieve spellen voor kinderen, open kennisplatformen, aandacht voor het verhaal achter mens, dier en product, en culturele activiteiten.

In de video 'Inclusieve waardecreatie' (zie hieronder of via deze link) vertellen vier Zeeuwse ondernemers hoe zij hiermee bezig zijn.

9. Bescherm het authentieke landschap

In lijn met deze duurzaamheidspraktijk ontwikkelt de ondernemer bedrijfsactiviteiten en -processen binnen de grenzen van de natuurlijke omgeving. Voorbeelden zijn het vermijden van lichtvervuiling en nachtlawaai, het behouden en stimuleren van de oorspronkelijke vegetatie, en ontharden van kampeerterreinen en parkeerplaatsen.

In de video 'Bescherm het authentieke landschap' (zie hieronder of via deze link) vertellen vier Zeeuwse ondernemers hoe zij dit doen.

10. Ontwikkel duurzame oplossingen die zich makkelijk laten opschalen

Hierbij streven ondernemers ernaar om duurzame oplossingen zodanig te ontwerpen dat zij gemakkelijk uitgebreid en geïmplementeerd kunnen worden op andere locaties of tijdstippen. Voorbeelden zijn het delen van productontwerpen met toeleveranciers en andere bedrijven, het multifunctioneel ontwerp van nieuwe ruimtes en het voorzien van afwateringssystemen die toekomstige scheiding van verschillende afvalwaterstromen mogelijk maken.

In de video 'Ontwikkeling duurzame oplossingen' (zie hieronder of via deze link) vertellen drie Zeeuwse ondernemers hoe zij deze praktijk in hun bedrijfsmodel integreren.

Onderzoeksgroepen

HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren

Bekijk onderzoeksgroep

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme

Bekijk onderzoeksgroep

Materiaalproductiviteit en energie-efficiëntie

Zeeuwse ondernemers aan het woord

Creëer waarde uit afval

Zeeuwse ondernemers aan het woord

Hernieuwbare energie en natuurlijke processen

Zeeuwse ondernemers aan het woord

Neem een rentmeesterschapsrol aan

Zeeuwse ondernemers aan het woord

Moedig consuminderen aan

Zeeuwse ondernemers aan het woord

Duurzame en lokaal geproduceerde voeding

Zeeuwse ondernemers aan het woord

Stel bedrijfsterreinen en -middelen open

Zeeuwse ondernemers aan het woord

Inclusieve waardecreatie

Zeeuwse ondernemers aan het woord

Bescherm het authentieke landschap

Zeeuwse ondernemers aan het woord

Ontwikkeling duurzame oplossingen

Zeeuwse ondernemers aan het woord

Gerelateerde projecten

CBCI - Circular Bio-based Construction Industry

Het Interreg 2 Zeeën-project Circular Biobased Construction Industry (CBCI) onderzoekt hoe je…
Gekleurde strandhuisjes op het strand

FACET

Circulair ondernemerschap is van groot belang in de toeristische sector, waar de wensen van gasten…
Opspattend water

FRESH4Cs

De Water Technology Research Group werkt aan een Interreg 2 Zeeën-project genaamd FRESH4Cs; een…

Kansen van robotisering voor Zeeland

Robotisering is een fenomeen dat veel aandacht krijgt in de media en nauwgezet onderzocht wordt…
Twee studenten die kletsen in het HZ gebouw in Middelburg

Minor Fit for the Future

Een Facilitator of Change maakt impact door wenselijke en strategische verbeteringen te vinden en…
Binnenkant van HZ gebouw in Vlissingen met lopende studenten

Smart Services Bridge

Onder coördinatie van TUA West bouwen de projectpartners Dockwize, Howest, HZ University of Applied…

Toeristisch vervoer 2.0- een integraal onderzoek naar mobiliteitsissues en aanverwante inzichten

'''Toeristische en recreatieve activiteiten''' horen bij de provincie Zeeland. Het zijn…
Windmolens bij de Zeeuwse kust

Z-GRID

De afgelopen 10 – 20 jaar is hard gewerkt aan technische innovaties rond energieproductie,…

Database vrijetijdsaanbod Zeeland

De database vrijetijdsaanbod geeft inzicht in de aard, spreiding en omvang van het Zeeuwse…

Inwonersonderzoek Zeeland 2022

Jaarlijks vinden miljoenen overnachtingen plaats in Zeeland. De laatste jaren is de publieke opinie…