Logo Crosscare

Het project CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg.

CrossCare draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties (producten, diensten, concepten) door het aanbieden van een proeftuinsetting. Het beschikt over een fonds waarmee innovatieprojecten kunnen worden ondersteund.

CrossCare biedt een toegankelijke weg naar het realiseren van zorginnovaties op grotere schaal. Het is een grensoverschrijdend project van Interreg Vlaanderen-Nederland en ondersteunt zowel op praktisch als financieel gebied. Doordat CrossCare beschikt over acht zorgproeftuinen in Vlaanderen en Nederland, kunnen zorginnovaties getest en doorontwikkeld worden door eindgebruikers.

Het Lectoraat Ouderenzorg en lectoraat Nieuwe Businessmodellen vormen samen één van de acht zorgproeftuinen waarbinnen getest kan worden door MKB-bedrijven.

De andere zorgproeftuin-partners zijn in Vlaanderen: LiCalab/Thomas More Kempen (provincie Antwerpen), Zorglab Aalst (provincie Oost-Vlaanderen), Happy Aging/In4care (provincies Limburg en Vlaams-Brabant) en Eerstelijnszone Brugge in samenwerking met de POM-West-Vlaanderen (provincie West-Vlaanderen). In Nederland zijn het Care Innovation Center, Coöperatie Slimmer Leven en Brainport Development (provincie Noord-Brabant) en Zuyd Hogeschool/EIZT (provincie Limburg)

Zorgproeftuinen en zorginnovaties

In het eerste succesvolle CrossCare-project (2016-2021) ondersteunden Vlaamse en Nederlandse zorgproeftuinen 30 zorginnovaties. Op woensdag 17 mei 2023 heeft Interreg Vlaanderen-Nederland de opvolger CrossCare 2.0 goedgekeurd. Dit gaat in de komende drie jaar verder op de ingeslagen weg en gaat opnieuw de ontwikkeling en implementatie van innovaties in de zorg- en welzijnssector faciliteren.

Enerzijds kunnen bedrijven of zorgorganisaties die innovaties ontwikkelen financiële steun uit het CrossCare-innovatiefonds ontvangen. Deze steun kan oplopen tot 100.000 euro per organisatie. Anderzijds ondersteunen zorgproeftuinen langs beide zijden van de grens de geselecteerde bedrijven of zorgorganisaties ook door innovaties te demonstreren, testen en evalueren met eindgebruikers. De zorgproeftuinen zijn experts in co-creatie en live testen met zorggebruikers en zorgprofessionals in hun eigen leef- en werkomgeving. Zij stellen die expertise in dit project gratis ter beschikking.

Het project krijgt vier miljoen euro Europese subsidies vanuit Interreg Vlaanderen-Nederland.

Onderzoeksgroepen

HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

CBCI - Circular Bio-based Construction Industry

Het Interreg 2 Zeeën-project Circular Biobased Construction Industry (CBCI) onderzoekt hoe je…
Gekleurde strandhuisjes op het strand

FACET

Circulair ondernemerschap is van groot belang in de toeristische sector, waar de wensen van gasten…
Opspattend water

FRESH4Cs

De Water Technology Research Group werkt aan een Interreg 2 Zeeën-project genaamd FRESH4Cs; een…

Kansen van robotisering voor Zeeland

Robotisering is een fenomeen dat veel aandacht krijgt in de media en nauwgezet onderzocht wordt…
Twee studenten die kletsen in het HZ gebouw in Middelburg

Minor Fit for the Future

Een Facilitator of Change maakt impact door wenselijke en strategische verbeteringen te vinden en…
Binnenkant van HZ gebouw in Vlissingen met lopende studenten

Smart Services Bridge

Onder coördinatie van TUA West bouwen de projectpartners Dockwize, Howest, HZ University of Applied…

Toeristisch vervoer 2.0- een integraal onderzoek naar mobiliteitsissues en aanverwante inzichten

'''Toeristische en recreatieve activiteiten''' horen bij de provincie Zeeland. Het zijn…
Windmolens bij de Zeeuwse kust

Z-GRID

De afgelopen 10 – 20 jaar is hard gewerkt aan technische innovaties rond energieproductie,…

Academische Werkplaats Ouderzorg Zeeland (AWOZ)

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland (AWOZ) is een structureel samenwerkingsverband tussen…

Meerwaarde met Mosselen