Gerda Andringa

Gerda Andringa

Gerda Andringa is op 1 september 2020 benoemd als lector van het lectoraat Ouderenzorg van HZ University of Applied Sciences. Daarnaast is ze universitair hoofddocent in de cognitieve neurowetenschappen bij University College Roosevelt (UCR).

Ze promoveerde in 2000 op nieuwe behandelingsstrategieën voor de ziekte van Parkinson. Daarna werkte ze als gastwetenschapper bij het National Institute of Neurological Disorders and Stroke in Bethesda in de Verenigde Staten en was ze docent bij de afdeling Medische Farmacologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
De laatste jaren richt zij zich op interventies en technologische hulpmiddelen voor ouderen, vooral voor mensen met dementie.
Gerda heeft in 2020 de verkiezing Docent van het Jaar van de Universiteit Utrecht gewonnen. De jury prees Gerda, omdat zij in haar onderzoek nauw samenwerkt met studenten. Ze is niet bang om ‘een leer- en werkomgeving te creëren waarin zij hen uitdaagt om hard te werken en het beste uit zichzelf te halen’, maar ze geeft studenten ook de ruimte om fouten te maken. Zo haalt ze het beste uit hen.

Projecten

Vitaliteit

Academische Werkplaats Ouderzorg Zeeland (AWOZ)

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland (AWOZ) is een structureel samenwerkingsverband tussen…

Vitaliteit

Crosscare 2.0

Het project CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg. CrossCare draagt…

Vitaliteit

Kerngezond

De beschikbaarheid van zorg in Zeeland is door een stijgende zorgvraag en personeelskrapte niet…

Vitaliteit

Covid-19 en Influenza - CIAO-studie

Sinds het voorjaar van 2020 zijn verpleeghuizen op meerdere vlakken hard getroffen door Covid-19.…

Vitaliteit

E-learning Module Eenzaamheid

Eenzaamheid bij ouderen die wonen in verpleeghuizen is een onderbelicht thema. Mogelijkheden voor…

Vitaliteit

EldersVR

EldersVR biedt een nieuw innovatief platform waarmee tot en met zes ouderen in een zorginstelling…

Vitaliteit

Fylm

Een inactieve leefstijl heeft gevolgen voor fysieke en mentale gezondheid van ouderen. Bewoners van…

Vitaliteit

Het Buddy Project 3.0 - 4.0

Voor thuiswonende, kwetsbare ouderen is er een lacune in de zorg en welzijnsvoorzieningen terwijl…

Radio Geluk 2.0 - 3.0

Sociale isolatie en vereenzaming is een groot probleem onder ouderen. Binnen Radio Geluk worden…