De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland (AWOZ) is een structureel samenwerkingsverband tussen twaalf partijen.

De partijen uit de praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs werken samen aan de volgende thema’s: Gezond blijven, Zorg thuis, Zorgtechnologie en Arbeid en onderwijs. Onderzoeksprojecten pakken de partijen samen op en inzichten worden direct in praktijk gebracht.

De AWOZ heeft een organisatiestructuur bestaande uit een stuurgroep, een coördinator en een coördinerende kerngroep met vertegenwoordigers (ankers) uit beleid, onderzoek en praktijk (multi-sectorale aanpak). Ouderen doen actief mee en hebben zitting in zowel de stuurgroep als de kerngroep, en in projectteams waar gewenst.

Missie

De missie van de AWOZ is het verbeteren van de kwaliteit van leven en het welzijn van ouderen in Zeeland door het verbeteren van de ouderenzorg. Het ontwikkelen, implementeren en uitwisselen van kennis binnen de AWOZ draagt bij aan het realiseren van deze missie.

Visie

De AWOZ wordt gezien als een verbinder van alle Zeeuwse partijen die betrokken zijn bij de zorg, ondersteuning en dienstverlening voor ouderen, ongeacht hun woonplek. Het is een vitale werkplaats voor de ouderenzorg die bruggen slaat tussen onderzoek, praktijk, beleid en onderwijs, en waarbij wordt samengewerkt aan projecten voor kennisontwikkeling en implementatie.

Bij de AWOZ zijn de volgende partijen betrokken: Adrz, Erasmus Universiteit, GGD Zeeland, Allévo, HZ University of Applied Sciences, University College Roosevelt, de provincie Zeeland, SVRZ, WVO Zorg, Zorggroep Ter Weel, Zorgstroom, POSO en ZorgSaam.

Meer informatie is te vinden op deze website.

Onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Crosscare 2.0

Het project CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg. CrossCare draagt…

Kerngezond

De beschikbaarheid van zorg in Zeeland is door een stijgende zorgvraag en personeelskrapte niet…

Covid-19 en Influenza - CIAO-studie

Sinds het voorjaar van 2020 zijn verpleeghuizen op meerdere vlakken hard getroffen door Covid-19.…

E-learning Module Eenzaamheid

Eenzaamheid bij ouderen die wonen in verpleeghuizen is een onderbelicht thema. Mogelijkheden voor…

EldersVR

EldersVR biedt een nieuw innovatief platform waarmee tot en met zes ouderen in een zorginstelling…

Fylm

Een inactieve leefstijl heeft gevolgen voor fysieke en mentale gezondheid van ouderen. Bewoners van…

Het Buddy Project 3.0 - 4.0

Voor thuiswonende, kwetsbare ouderen is er een lacune in de zorg en welzijnsvoorzieningen terwijl…

Radio Geluk 2.0 - 3.0

Sociale isolatie en vereenzaming is een groot probleem onder ouderen. Binnen Radio Geluk worden…