Eenzaamheid bij ouderen die wonen in verpleeghuizen is een onderbelicht thema. Mogelijkheden voor effectieve signalering en interventie zijn te weinig onderzocht en toegepast.

Dit terwijl ouderen in het verpleeghuis wel een duidelijke behoefte laten zien aan intieme, duurzame relaties die een emotionele behoefte vervullen. Het project faciliteert de (door)ontwikkeling en implementatie van een effectieve en laagdrempelige e-learning module voor (toekomstige) zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers. De E-learning Module Eenzaamheid wordt ingezet om eenzaamheidsgevoelens bij ouderen in het verpleeghuis gemakkelijker te signaleren en bespreken en om een duurzame verandering in de benadering van ouderen met eenzaamheidsgevoelens in het verpleeghuis ter wege te brengen.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam, Genero en zorgorganisaties

De E-learning Module Eenzaamheid is gratis onder de naam 'Online training: Grip op eenzaamheid in het verpleeghuis' op de site van Movisie te volgen.

Onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Academische Werkplaats Ouderzorg Zeeland (AWOZ)

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland (AWOZ) is een structureel samenwerkingsverband tussen…

Crosscare 2.0

Het project CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg. CrossCare draagt…

Kerngezond

De beschikbaarheid van zorg in Zeeland is door een stijgende zorgvraag en personeelskrapte niet…

Covid-19 en Influenza - CIAO-studie

Sinds het voorjaar van 2020 zijn verpleeghuizen op meerdere vlakken hard getroffen door Covid-19.…

EldersVR

EldersVR biedt een nieuw innovatief platform waarmee tot en met zes ouderen in een zorginstelling…

Fylm

Een inactieve leefstijl heeft gevolgen voor fysieke en mentale gezondheid van ouderen. Bewoners van…

Het Buddy Project 3.0 - 4.0

Voor thuiswonende, kwetsbare ouderen is er een lacune in de zorg en welzijnsvoorzieningen terwijl…

Radio Geluk 2.0 - 3.0

Sociale isolatie en vereenzaming is een groot probleem onder ouderen. Binnen Radio Geluk worden…