Eenzaamheid bij ouderen die wonen in verpleeghuizen is een onderbelicht thema. Mogelijkheden voor effectieve signalering en interventie zijn te weinig onderzocht en toegepast.

Dit terwijl ouderen in het verpleeghuis wel een duidelijke behoefte laten zien aan intieme, duurzame relaties die een emotionele behoefte vervullen. Het project faciliteert de (door)ontwikkeling en implementatie van een effectieve en laagdrempelige e-learning module voor (toekomstige) zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers. De E-learning Module Eenzaamheid wordt ingezet om eenzaamheidsgevoelens bij ouderen in het verpleeghuis gemakkelijker te signaleren en bespreken en om een duurzame verandering in de benadering van ouderen met eenzaamheidsgevoelens in het verpleeghuis ter wege te brengen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam, Genero en zorgorganisaties

De E-learning Module Eenzaamheid is gratis onder de naam 'Online training: Grip op eenzaamheid in het verpleeghuis' op de site van Movisie te volgen.

Onderzoeksgroep