Voor thuiswonende, kwetsbare ouderen is er een lacune in de zorg en welzijnsvoorzieningen terwijl er veel behoefte is aan zinvolle tijdsbesteding, sociale interacties en ontlasting van de mantelzorger.

Het Buddy Project biedt een nieuwe vorm van dagbesteding voor deze groep mensen. De dagbesteding bestaat uit activiteiten die ondernomen worden met buddy’s; studenten uit het hoger onderwijs binnen de zorg gerelateerde studierichtingen van de HZ.

De studenten komen naar de kwetsbare oudere toe, zodat toegankelijkheid gewaarborgd is. Naast het helpen van kwetsbare ouderen faciliteert het Buddy Project een unieke leerervaring voor jaarlijks ongeveer 30 studenten binnen het hoger onderwijs met het doel studenten te binden aan de Zeeuwse ouderenzorg.

Onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Academische Werkplaats Ouderzorg Zeeland (AWOZ)

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland (AWOZ) is een structureel samenwerkingsverband tussen…

Crosscare 2.0

Het project CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg. CrossCare draagt…

Kerngezond

De beschikbaarheid van zorg in Zeeland is door een stijgende zorgvraag en personeelskrapte niet…

Covid-19 en Influenza - CIAO-studie

Sinds het voorjaar van 2020 zijn verpleeghuizen op meerdere vlakken hard getroffen door Covid-19.…

E-learning Module Eenzaamheid

Eenzaamheid bij ouderen die wonen in verpleeghuizen is een onderbelicht thema. Mogelijkheden voor…

EldersVR

EldersVR biedt een nieuw innovatief platform waarmee tot en met zes ouderen in een zorginstelling…

Fylm

Een inactieve leefstijl heeft gevolgen voor fysieke en mentale gezondheid van ouderen. Bewoners van…

Radio Geluk 2.0 - 3.0

Sociale isolatie en vereenzaming is een groot probleem onder ouderen. Binnen Radio Geluk worden…