Een inactieve leefstijl heeft gevolgen voor fysieke en mentale gezondheid van ouderen. Bewoners van zorginstellingen die weinig bewegen hebben meer pijnklachten en meer last van decubitus, wat ook kan leiden tot o.a. onbegrepen gedrag, extra ondersteuning bij dagelijkse activiteiten en een hogere zorgvraag.

Fylm is een interventie om ouderen meer te laten bewegen door beweegfilms op maat aan te bieden in huiskamers van zorginstellingen. Het project wil op deze manier de gezondheid van ouderen stimuleren en de druk op de zorg verminderen. Fylm wordt uitgevoerd in samenwerking met het ADRZ, Fysiosoft, Ter Weel en ZorgSaam.

Onderzoeksgroep

Partners

Adrz
Zorgsaam