EldersVR biedt een nieuw innovatief platform waarmee tot en met zes ouderen in een zorginstelling gelijktijdig dezelfde 360-gradenervaring in een VR-bril ondergaan zoals een rondvaart in Amsterdam of het zitten in een skilift.

Door ouderen in een zorginstelling een gezamenlijke ervaring te bieden wil EldersVR samenhang en interactie tussen bewoners faciliteren.

Het project wil op deze manier eenzaamheid tegen gaan en een oplossing bieden voor diverse knelpunten en problemen binnen de zorginstellingen zoals depressiviteit, stress, onrust binnen groepen, slaapproblemen of miscommunicatie. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met EldersVR, Digital Health Lab, Zorggroep Ter Weel, SVRZ en Stepping Stones.

Onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Academische Werkplaats Ouderzorg Zeeland (AWOZ)

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland (AWOZ) is een structureel samenwerkingsverband tussen…

Crosscare 2.0

Het project CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg. CrossCare draagt…

Kerngezond

De beschikbaarheid van zorg in Zeeland is door een stijgende zorgvraag en personeelskrapte niet…

Covid-19 en Influenza - CIAO-studie

Sinds het voorjaar van 2020 zijn verpleeghuizen op meerdere vlakken hard getroffen door Covid-19.…

E-learning Module Eenzaamheid

Eenzaamheid bij ouderen die wonen in verpleeghuizen is een onderbelicht thema. Mogelijkheden voor…

Fylm

Een inactieve leefstijl heeft gevolgen voor fysieke en mentale gezondheid van ouderen. Bewoners van…

Het Buddy Project 3.0 - 4.0

Voor thuiswonende, kwetsbare ouderen is er een lacune in de zorg en welzijnsvoorzieningen terwijl…

Radio Geluk 2.0 - 3.0

Sociale isolatie en vereenzaming is een groot probleem onder ouderen. Binnen Radio Geluk worden…