Sociale isolatie en vereenzaming is een groot probleem onder ouderen. Binnen Radio Geluk worden muziek- en zangactiviteiten organiseert om ouderenparticipatie binnen Zeeuwse zorginstellingen te vergroten.

Radio Geluk organiseert activiteiten zoals;

  • De kopgroep: Een lotgenotengroep waar ouderen hun ervaringen met elkaar kunnen delen over het leven met dementie. De sessies beginnen en eindigen met het zingen van een liedje dat de ouderen mooi of betekenisvol vinden.
  • Geef Muziek cadeau: Een activiteit waar ouderen en basisschoolkinderen bijeenkomen om muziek met elkaar te delen. Elke groep bereidt afzonderlijk van elkaar een aantal "muzikale cadeautjes" voor om aan de grotere groep te “schenken”.
  • De Wonderfoon: Een activiteit waar Technasium studenten van Pontes oude telefoons met draaischijven ombouwen zodat ouderen bij het draaien van de schijf een muziekprogramma kunnen afspelen.
  • Radio Geluk: Een activiteit waar Technasium studenten van Pontes oude radio’s uit de jaren ’60 en ’70 ombouwen zodat ouderen naar uitzendingen van Radio Geluk kunnen luisteren.
  • Het geheugenkoor: Een dementiekoor voor ouderen.

Onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Academische Werkplaats Ouderzorg Zeeland (AWOZ)

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland (AWOZ) is een structureel samenwerkingsverband tussen…

Crosscare 2.0

Het project CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg. CrossCare draagt…

Kerngezond

De beschikbaarheid van zorg in Zeeland is door een stijgende zorgvraag en personeelskrapte niet…

Covid-19 en Influenza - CIAO-studie

Sinds het voorjaar van 2020 zijn verpleeghuizen op meerdere vlakken hard getroffen door Covid-19.…

E-learning Module Eenzaamheid

Eenzaamheid bij ouderen die wonen in verpleeghuizen is een onderbelicht thema. Mogelijkheden voor…

EldersVR

EldersVR biedt een nieuw innovatief platform waarmee tot en met zes ouderen in een zorginstelling…

Fylm

Een inactieve leefstijl heeft gevolgen voor fysieke en mentale gezondheid van ouderen. Bewoners van…

Het Buddy Project 3.0 - 4.0

Voor thuiswonende, kwetsbare ouderen is er een lacune in de zorg en welzijnsvoorzieningen terwijl…