De beschikbaarheid van zorg in Zeeland is door een stijgende zorgvraag en personeelskrapte niet meer vanzelfsprekend.

Het doel van het project Kerngezond is het beschikbaar houden van afgestemde, betaalbare zorg en een gezonde werkomgeving voor zorg- en welzijnsmedewerkers binnen Vlissingen, Goes en Hulst. Kerngezond wil deze doelen realiseren door de toepassing van zeven principes:

  • Gezamenlijke verantwoordelijkheid
  • Positieve gezondheid
  • Zelf- en samenredzaamheid
  • Integraal samenwerken
  • Inzet van digitale middelen
  • Gebruik van data
  • Faciliteren van verbondenheid van zorg- en welzijnsmedewerkers.

Het lectoraat Ouderenzorg is betrokken bij de beginfase van het project. In opdracht van de coalitiepartners doet het lectoraat onderzoek naar de effectiviteit van de integrale zorgaanpak.

Onderzoeksgroepen

Gerelateerde projecten

SAIL

Kustregio's in het 2 Zeeën-gebied hebben te maken met specifieke uitdagingen in verband met de…
Two international students jump up on the beach

Binding van studenten aan de regio Zeeland

In het project ‘Binding van studenten aan de regio Zeeland’ hebben de onderwijsinstellingen HZ…

CASCADE

In het project CASCADE (Community Areas of Sustainable Care And Dementia Excellence in Europe)…

TICC

Bijkomende doelstellingen zijn gericht op mensen langer thuis te laten wonen, verbeteren van…

Gezond in Zeeland

Fietsen langs de kust of over de uitgestrekte velden van Zeeuws-Vlaanderen. Wandelen over het…

Gezonde kansen in Goes

In opdracht van de gemeente Goes worden gezinnen benaderd waarbij mogelijkheden liggen om…
Social Work student werkt samen met oude vrouw in rolstoel aan een schilderij

MONUMENT

Dementie is een groeiend maatschappelijk probleem. De WHO beschouwt dementie als de eerste…

Zeeuwsbrede screening

De resultaten geven scholen en beleidsmakers de juiste informatie om gericht aan de slag te gaan.…
Social Work student die iets laat zien aan een oudere mevrouw

Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO)

De HZ University of Applied Sciences is betrokken met het lectoraat Healthy Region als…

Academische Werkplaats Ouderzorg Zeeland (AWOZ)

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland (AWOZ) is een structureel samenwerkingsverband tussen…