Spelende kinderen motoriek

Zeeuwsbrede screening

Een goede motoriek is cruciaal voor de gezondheid. Wie vroeg begint met bewegen heeft daar later profijt van. Een goede motoriek is alleen niet vanzelfsprekend. Mede door het Nationaal Sportakkoord is er meer aandacht voor de motorische ontwikkeling van kinderen. In Zeeland werken organisaties binnen het akkoord samen aan de motorische vaardigheden van kinderen. Ze willen dat alle kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen. Met de Zeeuwsbrede screening gaan ze van school tot school om data te verzamelen. Kinderen doen mee aan het Beweeg-ABC en de MQ-scan.

Onderzoeker