Lectoraat Ouderenzorg Shutterstock 1117577723

CASCADE

Het te ontwikkelen zorgmodel wordt ondersteund met e-health en professionalisering voor alle betrokkenen. In het project wordt een internationaal ‘Centre of Excellence’ ontwikkeld; een lerend netwerk voor de vier partnerregio’s.

Het is de bedoeling om met het project 11,6 miljoen euro aan zorgkosten te besparen, vooral door onnodige zorg te vermijden, zoals het verminderen van langdurige ziekenhuisopnames van ouderen met dementie.

Het CASCADE-project wordt gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020 (project eindigt in maart 2023 vanwege Covid-19), gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De projectpartners investeren bovendien zelf 3,7 miljoen eigen middelen. Het project past in één van de drie doelstellingen van de OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, rond langdurige zorg waarbij de verbetering van de zorg, de betaalbaarheid ervan en de verhoging van de zorgkwaliteit met elkaar verbonden worden.