In het project CASCADE (Community Areas of Sustainable Care And Dementia Excellence in Europe) werkt het lectoraat Healthy Region samen met partners uit België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland aan een innovatief en kostenefficiënt zorgmodel voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Het te ontwikkelen zorgmodel wordt ondersteund met e-health en professionalisering voor alle betrokkenen. In het project wordt een internationaal ‘Centre of Excellence’ ontwikkeld; een lerend netwerk voor de vier partnerregio’s.

Het is de bedoeling om met het project 11,6 miljoen euro aan zorgkosten te besparen, vooral door onnodige zorg te vermijden, zoals het verminderen van langdurige ziekenhuisopnames van ouderen met dementie.

Doelstellingen

Het CASCADE-project wordt gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020 (project eindigt in maart 2023 vanwege Covid-19), gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De projectpartners investeren bovendien zelf 3,7 miljoen eigen middelen. Het project past in één van de drie doelstellingen van de OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, rond langdurige zorg waarbij de verbetering van de zorg, de betaalbaarheid ervan en de verhoging van de zorgkwaliteit met elkaar verbonden worden.

Voor meer, zie de video hieronder.

Onderzoeksgroep

Healthy Region

Bekijk onderzoeksgroep

Video Cascade

Uitleg over het meerjarige project

Gerelateerde projecten

SAIL

Kustregio's in het 2 Zeeën-gebied hebben te maken met specifieke uitdagingen in verband met de…
Two international students jump up on the beach

Binding van studenten aan de regio Zeeland

In het project ‘Binding van studenten aan de regio Zeeland’ hebben de onderwijsinstellingen HZ…

TICC

Bijkomende doelstellingen zijn gericht op mensen langer thuis te laten wonen, verbeteren van…

Gezond in Zeeland

Fietsen langs de kust of over de uitgestrekte velden van Zeeuws-Vlaanderen. Wandelen over het…

Gezonde kansen in Goes

In opdracht van de gemeente Goes worden gezinnen benaderd waarbij mogelijkheden liggen om…
Social Work student werkt samen met oude vrouw in rolstoel aan een schilderij

MONUMENT

Dementie is een groeiend maatschappelijk probleem. De WHO beschouwt dementie als de eerste…

Zeeuwsbrede screening

De resultaten geven scholen en beleidsmakers de juiste informatie om gericht aan de slag te gaan.…
Social Work student die iets laat zien aan een oudere mevrouw

Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO)

De HZ University of Applied Sciences is betrokken met het lectoraat Healthy Region als…

Buurttuinkamers

Uit onderzoek blijkt dat mensen die verbonden zijn met de eigen omgeving en vooral met de natuur…

Instroom van ouderen (75+) op de spoedeisende hulp

Studie naar factoren die invloed hebben op de kans dat een oudere instroomt op de spoedeisende…