Social Work header 3

MONUMENT

Dementie is een groeiend maatschappelijk probleem. De WHO beschouwt dementie als de eerste prioriteit. De hoge kosten ervan zullen de gezondheidsstelsels uitdagen om de verwachte toekomstige toename van het aantal gevallen het hoofd te bieden. Een oplossing ligt in de socialisatie van zorg. Om dit mogelijk te maken zijn mantelzorgers een cruciale factor.

Maar zorg voor mensen met dementie (PLWD) is veel uitdagender dan zorg voor mensen zonder dementie. De gezondheid van mantelzorgers lijdt hier onder. Een sterk netwerk, meer kennis, inzicht en vaardigheden bij mantelzorgers kunnen een verschil maken in hun zorglast. Ook kan het bieden van respijtzorg aan zorgverleners met dementie om aan ontspanning te doen een veelbelovende coping strategie zijn.

Technologische toepassingen voor de dienstverlening van PLWD en hun mantelzorgers bestaan, maar zijn vaak onbekend, worden niet ontwikkeld in samenwerking met mantelzorgers en zijn daarom niet afgestemd op hun behoeften. Hulpmiddelen op de markt zijn onvoldoende toegankelijk, kunnen niet experimenteren en worden vaak niet op tijd geïntroduceerd.